Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 9

Skapad 2018-11-23 08:02 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap
2018 års nobelpris i ekonomi tilldelas två forskare för deras forskning om innovationer och klimat. Ekonomi handlar alltså inte bara om pengar, utan även om andra resurser som är viktiga för att vi ska kunna leva ett bra liv. Hur ska vi kunna uppnå ekonomisk tillväxt tillsammans med en hållbar utveckling?

Innehåll

Arbetsområde:

Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med geografi och samhällskunskap. Vi kommer gå igenom olika ekonomiska system och ekonomiska kretslopp. Ni kommer även få kunskap om hur den globala ekonomin påverkar oss och vad begreppen lågkonjunktur och högkonjunktur innebär. Dessutom kommer vi gå igenom hur produktion, handel och transporter påverkar människor i olika delar av världen och hur fattiga respektive rika länder påverkas av detta. Till sist ska ni få kunskap om begreppet hållbar utveckling och vilka olika delar som ingår begreppet.

Bedömning:

Prov på det ekonomiska kretsloppet, v. 46

Inlämningsuppgift, lämnas in v. 49 fre 7/12

 • Hur mäter man bäst hur välmående ett land är?
 • Identifiera sårbara platser
 • När naturkatastrofer drabbar olika delar av världen

Undervisning:

 • Läsa texter
 • Se faktafilmer
 • Föreläsningar

Begreppslista:

utbud, efterfrågan, jämviktspris, marknadsekonomi, planekonomi, blandekonomi, monopol, oligopol, kartellbildning, ekonomiskt kretslopp, offentlig sektor, kapital, investering, export, import, skatt, ränta, amortering, högkonjunktur, lågkonjunktur, penningpolitik, finanspolitik, reporänta, mulitnationell, globalisering, BNP, HDI, analfabetism, sårbara platser, humanitär, bistånd, infrastruktur

Tips på genomgångar av "Det ekonomiska kretsloppet"

http://www.so-rummet.se/content/det-ekonomiska-kretsloppet-pengarnas-vag-i-samhallet

http://www.so-rummet.se/content/vad-ar-grejen-med-det-ekonomiska-kretsloppet

 

Uppgifter

 • Hur mäter man bäst hur välmående ett land är?

 • Identifiera sårbara platser

 • När naturkatastrofer drabbar olika delar av världen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: