Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder åk 7

Skapad 2018-11-23 08:33 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad är värme? Vad är kyla? Hur kommer det sig att dunjackan håller dig varm? Hur kan en termos hålla kaffet varmt en kall dag i skidbacken? Varför blåser det? Dessa frågor och många andra kommer vi att diskutera kring och ta reda på förklaringar för.

Innehåll

Konkretisering

Under avsnittet ska eleven utveckla sina förmågor att

 • förstå och förklara begrepp inom området
 • kunna beskriva fasövergångar med partikelmodeller
 • förklara vad som händer med densiteten när fasta, vätskor och gaser värms upp
 • förstå hur värme kan spridas på olika sätt
 • kunna förstå och förklara hur olika väderfenomen uppstår
 • förstå hur människan har påverkat jordens klimat genom att förstärka växthuseffekten
 • förstå hur vår kunskap om värmeenergi har lett till utveckling av miljövänliga metoder t ex solceller
 • använda teori till att förklara fysiken i vardagshändelser och fenomen

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att blanda genomgångar med demonstrationer, laborationer och filmer. Fokus inom området kommer att ligga på att förklara vardagsfenomen. Vi kommer inom området ha ett skriftligt prov.

Bedömning

En helhetsbedömning på avsnittet görs i ämnesmatrisen.

Följande delar kommer att bedömas

- Genomföra undersökningar

- Använda utrustning

- Kunskaper om energi och materia

- Begrepp

- Föra resonemang om vardagsföreteelser

- Använda modeller om partiklar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: