Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik Vindförberg 3-5 år

Skapad 2018-11-23 09:23 i Norra Förskolan Vindförberg Rättvik
Gymnastik-Förskolan
Förskola
Planering för gymnastik för tre, fyra och femåringar på förskolan Vindförberg.

Innehåll

Nuläge

Tre, fyra och femåringarna på förskolan Vindförberg har behov av att träna rörelse och få utmaningar.

 

Mål

Målet är att barnen ska utveckla sin motorik, tillit till sin egen förmåga, turtagning och samarbete.

 

Syfte 

Aktiviteten har valts då det är ett uppskattat  och rogivande undervisnings tillfälle utav barnen, de har stort intresse för musik och rörelse. Det är även ett bra tillfälle för pedagogerna att se barnens motoriska förmåga och därefter utmana barnen till vidare utveckling.

 

Genomförande 

Vi går till gymnasitken på Torsdagar klockan 8.00, direkt efter frukost.

Startar gymnastiken genom samling på ringen, sedan leker vi tillsammans en lek.

Vi pedagoger erbjuder sedan barnen en hinderbana som utmanar dem i de olika grundmotoriska rörelserna; krypa, åla, springa, hoppa, klättra, rulla, hänga och balansera.

Aktiviteterna styrs även utifrån barnens önskemål om lekar.

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film och med anteckningar.

 

Utvärdering

Arbetslaget utvärderar aktiviteterna kontinuerligt under vår planeringstid.

Ansvar

För gymnastiken på Torsdagar ansvarar personalen på avdelning Ekorren.

Pedagogerna tillsammans diskuterar vilket fokus vi ska ha för varje gymnastiktillfälle och väljer lekar utifrån efterfrågan och önskemål ifrån barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: