Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2018-11-23 09:48 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Vi på Alven har i år valt att ha fokusområde Språk. Detta är det ämne som kommer att genomsyra våra gruppaktiviteter. Språket är mycket mer än bara det som sägs och skrivs, det är kroppsspråk och berättande och mycket mer.
Förskola
Vi på Alven har i år valt att ha fokusområde Språk. Detta är det ämne som kommer att genomsyra våra gruppaktiviteter. Språket är mycket mer än bara det som sägs och skrivs, det är kroppsspråk och berättande och mycket mer.

Innehåll

 

Vad gör vi?

Vi på Alven vill att barnen upptäcker glädjen i att använda språket, att kunna förmedla det man vill och kunna samtala.

När det gäller det talade språket arbetar vi medvetet med att vi tillsammans med barnen tänker på hur vi tilltalar varandra, vi tycker att det är trevligare om vi kan be varandra om saker vid matbordet istället för att bara skrika ut. Vi tycker också det är trevligt med tack & varsågod. Vi pratar om att vi frågar varandra om vi får vara med och leka & lyssnar på svaret. 

Vi har småsamlingar där de som behöver lite extra tränar på uttal genom roliga och lekfulla övningar tillsammans med en kamrat.

Vi använder tecken som stöd och bildstöd för de barn som behöver mer än bara talade ord. 

Vi erbjuder barnen skriven litteratur i form av böcker, serietidningar, QR-koder med UR-sagor och polyglutt (en app där böcker finns inlästa och barnen själva kan välja bok som de lyssnar & bläddrar i). Vi erbjuder även bildsagor för att inspirera barnen att själva berätta sagor för varandra, antingen återberätta samma saga som de hört eller konstruera nya sagor.

I Polyglutt kan barnen själva välja mellan faktaböcker och sagor. Flera av barnen sätter sig i hörnan flera gånger under dagen och lyssna på fakta om hajar, fiskar, delfiner osv. Varvat med Alfons, kompisböcker, Prick&Fläck osv. Flera av böckerna finns översatta på andra språk så de som vill kan få lyssna på bok på sitt modersmål eller kanske på engelska eller bara ett språk som låter olikt vårt eget.

Bockarna Bruse har vi jobbat med tidigare på avdelningen och det är en bekant saga för barnen. För att inspirera dem att berätta egna sagor eller återberätta som de hört den har vi bildsagor sitter uppe på en magnettavla. Vi har även lagt till några troll för den som vill vända på sagan och jaga iväg bocken. Bokstäverna är också magneter och vi har bara de som bilder boktiteln sitter uppe för att påvisa även det skrivna ordet till berättandet. 

Sagan om den lilla gumman har vi också jobbat med tillsammans med barnen, de har lyssnat, berättat och dramatiserat den tillsammans i mindre grupper. Nu sitter även den uppe varje dag så att de som vill kan berätta den om och om igen. Samma här så sitter bokstäverna som skapar titeln uppe på tavlan. Vi uppmuntrar barnen att berätta för varandra och de får gärna blanda bilderna från sagorna och skapa nya berättelser. Under våren kommer vi att fortsätta med nya sagor och då kommer de att komma upp som bildsagor de också.

 

 

Hur gör vi det?

Vi träffas i små samlingar där vi arbetar enligt Bornholmsmodellen. Vi arbetar med sagor utifrån flera metoder, högläsning, rim & ramsor, dramatisering. 

Vi har böcker tillgängligt för barnen hela dagarna och vi försöker byta ut dem till sagor som passar i deras tillvaro på förskolan vartefter månaderna går. Till vintern brukar vi hämta in böcker med vintertema och arbetar vi med något särskilt tema letar vi efter såna böcker. 

Vi möter berättandet på flera olika sätt, vi läser utan att se på bilder för att sporra barnen att skapa egna bilder i sin fantasi. Vi läser böcker med bilder för att titta hur författaren och illustratören valt att rita till texten. Vi kommer under våren att "dansa en bok" där man läser en text tillsammans och sedan rör sig till olika ord eller känslor i boken, kan vi dansa en vind? kan vi dansa känslan glad/ledsen/orolig?

När vi läser en bok gemensamt talar vi även om författaren, att det är en person eller flera som har skrivit boken. Om barnen inte vet var böckerna kommer från (ja okej de vet att de kommer från affären eller biblioteket men innan dess), hur ska de kunna veta att de själva skulle kunna bli författare?


Vi har gjort collage med några av de barnböcker som barnen känner igen där vi även satt dit ett foto av författaren så att det förhoppningsvis blir tydligt när vi pratar om böcker och författare att de är vanliga människor precis som oss och att både tjejer och killar skriver böcker!

Vi har en forskartavla där vi sätter upp ämnen som vi forskat mer om. Barn har många funderingar under en dag och ofta stannar det vid att vi samtalar om det där och då men för att kunna återkoppla till vårt lärande vid andra tillfällen har vi börjat forska tillsammans med barnen. Då skriver vi ned och sparar bilder och barnen kan sedan titta och läsa tillsammans med föräldrar. Det väcker förhoppningsvis även nyfikenheten och tanken att vi kan ta reda på saker som de undrar över. 

 

 

Varför gör vi det?

Den kommande Läroplanen för förskola 2018 har följande text:

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

Dessutom tycker vi alla 3 i personalen på Alven att språk är kul & böcker är det bästa som finns och detta är något som vi hoppas kunna föra över till "våra" barn. 

 

 

  

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: