Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trädet

Skapad 2018-11-23 09:50 i Centralskolan Västerteg
Exempel-LPP
Grundskola 1 – 5 Hem- och konsumentkunskap
Vilket är ditt ekologiska avtryck? Vad kan du göra för att vår planet skall bli en bättre plats att leva på för kommande generationer?

Ett ämnesövergripande tema för åk 3-6

Innehåll

Syfte

Syftet är att alla elever funderar över: Vad är mitt ekologiska fotavtryck?
Vad kan jag göra för att vår planet skall bli en bättre plats att leva på för kommande generationer?
Detta ämnesövergripande projekt behandlar ett stort antal förmågor och färdigheter i flera olika ämnen, se nedan:

Undervisningen

Projektet genomförs på höstterminen 2012, från vecka 35 till vecka 38 och gäller alla elever i årskurs 8 på Stenbackaskolan.

Som introduktion kommer alla att få se en film om hållbar utveckling.

Ditt uppdrag blir att nu ta upp ett miljöproblem, belysa det och påverka och övertyga dig själv, oss lärare, omvärlden och dina föräldrar att göra en förändring, som verkligen spelar roll!

Du ska välja ett av alla miljöproblem (se temalista nedan) och din uppgift blir följande:

Skriv en rapport som består av:

Framsida – Namn, klass, titel och eventuell bild

Innehållsförteckning - flera punkter kan finnas på samma sida i rapporten

Inledning – vad kan du om dessa saker sedan tidigare.

Syfte – följande frågor kommer du att ge svar på i arbetet.

1. Definiera miljöproblemet ur hållbarhetsperspektivet, se nedan.

2. Beskriv vilken påverkan det har på samhället, globalt, regionalt & lokalt.

3. Vilken/vilka lösningar finns på problemet? På kort respektive lång sikt.

4. Vad kan Du (enskild människa) göra så att problemet minskar?

Resultat – de olika frågeställningarna besvaras

Reflektion – du diskuterar vad du kom fram till, nya frågor som kanske uppstod

Summery – en kort sammanfattning av resultatet på engelska

Källförteckning – du anger var du hittat informationen, samt värderar dina källor

Uppdraget sker i följande steg:

 1. Din enskilda rapport påbörjas  vecka 35 och redovisas skriftligt senast vecka 38.
 2. Vecka  42 ska alla delta i en rollspelsdebatt där du utifrån ditt val av miljöproblem, kommer att antingen få diskutera för- eller motargument. Någon vecka innan kommer du att få reda på vem du ska spela och om du ska vara för eller mot. Under debatten kommer åhörarna att få kritiskt granska om debatten har ett sanningsenligt och relevant innehåll.

 

Olika Miljöteman:

 • växthuseffekten.
 • vatten.
 • transporter.
 • energikällor.
 • övergödning.
 • miljögifter, t.ex. tungmetaller, plaster etc.
 • konsumtion.
 • urbanisering.

Ditt valda tema skall belysas ur perspektivet hållbar utveckling som består av tre delar:

 1. Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.
 2. Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
 3. Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån matrisen nedan.

Uppgifter

 • Novell - Ung idagtemat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi

Matriser

Hkk
Det spelar roll årskurs 8 vt 2012

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att
använda och bemöta olika sorters argument genom att ta ställning och motivera sitt ställningstagande. Motiveringen skall bygga på vetenskap.
Eleven deltar inte i samtal som rör miljö och ekologisk hållbarhet eller skiljer inte fakta från värderingar eller tar ställning utan att motivera sitt ställningstagande.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven ställer inga frågor eller bemöter inga åsikter och för därmed inte diskussionen framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan inte söka vetenskaplig information eller använder endast en källa eller resonerar inte om källornas fördelar och nackdelar
Eleven kan söka vetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven använder inte informationen på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven uttrycker inga ståndpunkter i samhällsfrågor eller motiverar dem inte.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Förmågan att
resonera om natur, miljö, människor och hållbarhetsfrågor samt belysa olika problem i samspelet mellan dessa.
Eleven för inga resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, teknik, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, teknik, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimat förändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, teknik, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klima, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven för inga resenomang om hållbarhetsfrågor eller ger inga förslag till lösningar eller redovisar inga konsekvenser till lösningen
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: