Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lugna ner dig - 10 små kompisböcker

Skapad 2018-11-23 10:03 i Backebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
På Backebo arbetar vi med temat KOMPIS under läsåret. Vi behandlar olika områden inom Barnkonventionens material "10 små kompisböcker". Denna planering berör området "Lugna ner dig".

Innehåll

BAKGRUND

På Backebo arbetar vi i smågrupper på onsdagar och torsdag, där vi gör aktiviteter i mindre grupp. I dessa smågrupper arbetar i med ett gemensamt tema: KOMPIS. Temat utgår från Barnkonventionens material "10 små kompisböcker". Denna planering berör området LUGNA NER DIG.

MÅL

Syftet med området Lugna ner dig är att vi pedagoger ska kunna skapa en lugna atmosfär under barnens vistelsetid på förskolan. Det är vitkigt att kunna förebygga konflikter och ge barnen det utrymme de behöver för att förstå situationer innan man löser konflikten.

METOD - GENOMFÖRANDE

- Temat genomförs i smågrupperna på onsdagar och torsdagar.
- Området arbetas med under en 2-3 veckorsperiod.
- Temat är anpassat för de yngre åldrarna och för de äldre åldrarna.
- I smågrupperna gör vi:
      - vi läser boken Lugna ner dig
      - vi diskuterar vad som sker i boken om Kanin. Vad sker på bilderna? Vad har hänt? Vad tänker Kanin på?
      - hur känns det i kroppen när man slappnar av? Finns det en plats på förskola där man känner sig lugn?
      - finns det platser eller situationer där man inte känner sig lugn? Varför?
      - vad vill du göra för att känna dig lugn?
      - vi dramatiserar tillsammans med barnen, pedagoger emellan. 
      - vi tränar beröring genom olika lekar och massage (bilmassage eller massagesagor)
      - vi skapar taktila föremål som kan användas för att varva ner, ex. känselstenar, mjuka stresshjärtan.
      - vi testar olika strategier för att lugna barngruppen (beröring, lugn musik, dämpad belysning, erbjuda madrass-vila för alla)
      - vi utvärderar tillsammans med barnen i smågrupperna.

DOKUMENTATION

Dokumentation  sker  i  form av bild, video, observationer och lärloggar på Unikum.  Dokumentation för samtal sätts upp på smågruppernas dokumentationsvägg.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet utvärderas på avdelningsplanering, gemensam reflektionstid, team-möten, APK, på Unikum och i arbetslaget.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: