Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljusfest på Backebo

Skapad 2018-11-23 10:16 i Backebo Dibber Sverige AB
Förskola
13 december vill vi uppmärksamma Lucia, genom att ha en Ljusfest på Backebo. Ljusfesten bildar en mötesplats och samverkan mellan förskolan och hem som bidrar till en gemenskap.

Innehåll

BAKGRUND

13 december vill vi uppmärksamma Lucia, genom att ha en Ljusfest på Backebo. Ljusfesten bildar en mötesplats och samverkan mellan förskolan och hem som bidrar till en gemenskap. Genom att sjunga tillsammans i en allsång och sedan bjuda in till en gemensam frukost vill vi skapa en känsla av samhörighet.

MÅL

Alla barn ska få en känsla av gemenskap med andra barn, vårdnadshavare och pedagoger utifrån traditioner, samt få med sig en upplevelse som de bär med sig upp i åldrarna.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi bjuder in till Ljusfest på Luciadagen (eller närliggande om Lucia är på en helg).

Alla barn, vårdnadshavare och pedagoger samlas ute på förskolans gård 7:30 för gemensam allsång av jul-inspirerade sånger.

Därefter bjuds alla in till en gemensam frukost inne på förskolan.

Vårdnadshavare får möjlighet att knyta kontakter med varandra, samt ställa frågor till pedagogerna.

På Backebo är det friivilligt med julutstyrsel.

När frukosten är färdig fortsätter Backebos aktiviteter och vårdnadshavare vinkar hej då.

DOKUMENTATION

Arbetet dokumenteras med hjälp av observationer av ljusfesten, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog samt mellan pedagog och vårdnadshavare, och fotografering.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på efter genomförd aktivitet, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: