Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ostillverkning

Skapad 2018-11-23 10:19 i Förskolan Vindförberg Rättvik
Osttillverkning av närproducerad mjölk.
Förskola
Vi får prova på att göra våran egna jul ost av närproducerad mjölk.

Innehåll

 

 

Nuläge Vi vill göra en gemensam, spännande aktivitet.

Mål

Vi vill att barnen ska få uppleva att göra sin egen mat, så som man gjorde förr.

Barnen ska få känna att de kan.

Barnen får chansen att ställa frågor och använda sitt språk.

Barnen ska få mäta och räkna efter recept.

Syfte 

Vi vill att barnen ska få känna sig stolta över att få göra sin egen ost. Se förändringen och den kemiska processen och att det är roligt och bra att hjälpas åt, samarbeta. 

 

Genomförande 

Vi delar in barnen i mindre grupper, vi pratar om vad vi gör, var kommer mjölken ifrån?  Vi mäter, värmer och ser vad som händer.

 

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Vi utvärderar efter vi gjort uppgiften på gemensam reflektionstid samt med barnen.

Ansvar

Arbetslaget hjälps åt att dokumentera och finnas till hands. Vår ostkunniga vikarie Lina utför uppgiften.

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: