Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemin och världsbilden

Skapad 2018-11-23 11:06 i Junibackens skola Ludvika
Kemihistoria, atomer och molekyler, lösningar och blandningar m.m.
Grundskola 4 Kemi
Allt omkring oss består av olika ämnen. Kemi är läran om olika grundämnen och hur de kan blandas för att bilda nya ämnen.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål

Målet är att du ska:
- veta skillnaden på en atom och en molekyl, grundämne och kemisk förening
- ge exempel på några grundämnen och några vanliga kemiska föreningar
- berätta om ämnens tre faser och fasövergångarna. 
-Kunna lite om kemins historia; hur man förklarade kemi förr, några viktiga upptäckter

-Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av kemi

Arbetssätt

Lyssna på genomgångar, se på faktafilm och läsa faktatexter och göra övningar.
Delta i klassrumsdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: