👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO i förskoleklass

Skapad 2018-11-23 11:52 i Sandersdalsskolan Uddevalla
Grundskola F NO (år 1-3)
Under din tid i förskoleklassen kommer du att få bekanta dig med djur och växter. Du kommer att få utforska i klassrummet, på skolgården och i närområden runt skolan.

Innehåll

 

Mål – Se kopplingar till läroplanen nedan.

Du kommer att få lära dig om ....

Några av våra vanliga djur och växter som bor och lever i Sverige.

Allemansrätten

Årstider

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få vara med om att ....

Lyssna och samtala om vanliga djur och växter

Se bilder på och filmer om djur, växter och årstider

Rita/färglägga djur, växter och årstider

Tillsammans med dina kamrater berätta/skriva fakta om djuret, växten och årstiden

Sortera och gruppera djur och växter

Samtala om allemansrätten

Leka lekar i skogen 

Samtala om årstider och vad djuren gör under de olika årstiderna  

Samtala och utforska hur växter förändras under årstiderna

    

Dokumentation

Du får visa vad du lärt dig genom att ....

dokumentera i din "djurbok"

berätta genom samtal i grupp vad du har lärt dig om djuret, växten och årstiden

leka leken "gissa djuret/växten"

du visar hur man tar hand om naturen när vi leker i olika naturmiljöer

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
    Gr lgr11  -
  • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
    Gr lgr11  -
  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
    Gr lgr11  -