Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biblioteket

Skapad 2018-11-23 12:56 i Norra Förskolan Vindförberg Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Biblioteksbesök, läsning och Boksamtal.

Innehåll

Nuläge

Barnen är intresserade av att titta i böcker, klämma, känna och smaka på dom och tycker om när vi sitter ner och läser för dom eller läser på den digitala tjänsten "Polly Glutt". Barngruppen är i åldern 1-5år och med varierande modersmål.

Mål och Syfte 

Stimulera och väcka barnens intresse för böcker och läsning. Att barn kan få höra sagor på sitt modersmål med hjälp av Polly Glutt. Att vi främjar språkutvecklingen.

Genomförande 

Hur genomför vi verksamheten/aktiviteten? Vilken tidsplan har vi? Vilka ska vara delaktiga?

Biblioteksbesök blir på tisdags förmiddag. En eller fler pedagoger kommer att gå med olika grupper under terminen. Vi lånar och lämnar tillbaka böcker på biblioteket och det är barnen delaktiga i.  

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av iPad och telefon, samt samtal med varandra om vad vi har läst och vad det handlat om "boksamtal".

Utvärdering

Vi kommer fortlöpande under arbetet att utvärdera hur det går och om vi behöver göra förändringar för att tillgodose alla på bästa sätt.

Ansvar

Personalen organiserar biblioteksbesök och lässtunder med olika gruppkonstellationer.

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: