Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"The Missing Coins"

Skapad 2018-11-23 13:39 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 6 Engelska
Vi läser en novell som vi bearbetar med hjälp av frågor i mindre grupper och därefter ett samtal om boken i helklass. Pågår under v. 47 och v. 48.

Innehåll

Inför läsningen ska eleverna förbereda sig genom att läsa igenom tre "activities" Before, during and after reading the book. 

 

Så här ska du göra:

- läsa novell högt i mindre grupp samt översätta och lära dig nya ord med hjälp av ordlistan.

- skriva om novellen genom att besvara frågor om texten.

- samtala om boken i helklass.

 

Så här ska du få visa:

- delta i samtalet

- lämna in ett skriftligt arbete om dina tankar kring boken. Tänk på att utveckla dina svar.

 

Detta bedöms:

- hur du utvecklar åsikter muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6

Matriser

En
Muntlig redovisning år 6

E
C
A
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet - från inledning tillavslutning.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och markant avslutning.
Jag är så säker att jag kan vika ut mig på sidospår utan att förståelsen går förlorad (t e x berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer).
Språk, ord och begrepp
Ditt eget eller "bokens" språk? Förklara svåra ord! Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Jag använde mest eget språk. Jag använde något/några viktiga ord och begrepp som hör till ämnet.
Jag använde mitt eget språk och jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang.
Jag har bemödat mig om att ta med viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och att förklara dessa genom att ge konkreta, tydliga exempel.
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
Jag har gett en god helhetsbild o, ämnet. Publiken fick nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet, och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel. Publiken har fått flera nya kunskaper om ämnet.
kontakt med publiken
Utantill- eller innantilläsning?
Du hade en del ögonkontakt med publiken men läser en del från anteckningar eller pp.
Du hade mycket ögonkontakt och gör pauseringar och använder dej av varierat tonfall.
Du är på läst på innehållet och kan läsa av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Hjälpmedel
vita tavlan, powerpoint, bilder, collage, dramatisering ,filmer...
Jag tänkte inte på att hjälpmedel kunde ha gjort presentationen bättre och tydligare/använde hjälpmedel med viss otydlighet.
Jag använde mig av hjälpmedel för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Jag gjorde presentationen mer begriplig och intressant med hjälp av genomtänkta och spännande hjälpmedel eller effekter.
Förberedelse
T.ex. nedlagd tid till insamling av fakta och övning på presentationen.
Jag gav inte ett genomgående förberett intryck.
Jag hade förberett mig väl och gav ett väl förberett intryck.
Jag hade förberett mig mycket väl och gav ett mycket väl förberett intryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: