Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2018-11-24 11:28 i Gylle skola Borlänge
Planering mellankrigstiden & andra världskriget
Grundskola 7 – 9 Historia
9A Arbete med mellankrigstiden och andra världskriget.

Innehåll

Tidsplan 

Vi kommer arbeta med arbetsområdet till v. 7. 

Arbetssätt

Muntliga lärargenomgångar, filmer och digitalt material. 

Du kommer få arbeta med instuderingsfrågor, arbetsblad, skrivuppgifter och diskussionsuppgifter under lektionstid. 

Materialet utgår i huvudsak från Levande Historia 9, s. 344 - 365.

Innan provet kommer du även få en checklista över vad det är du behöver kunna inför provet. Föreläsningar och studiematerial uppdateras här kontinuerligt.

Bedömning och betygssättning  

Prov onsdag v. 7 om andra världskriget 

Visad kunskap på lektionstid och skriftliga inlämningsuppgifter tas också med i bedömningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: