Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Akustik

Skapad 2018-11-24 12:41 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Fysik
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med: • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. • Systematiska undersökningar. Enkla frågeställningar och utförande.

Innehåll

När vi arbetat klart ska du visa att du kan följande: 

  • namnge de delar i örat som är kopplade till hörseln. 

  • förklara hur örat fungerar för att vi ska kunna uppfatta ljud. 

  • vad ljud är och hur det utbreder sig. 

  • förklara begreppet frekvens, vilken enhet den mäts i samt förklara skillnaden mellan låg och hög frekvens. 

  • veta vilken enhet ljudstyrka mäts i. 

  • förklara begreppet resonans och ge exempel på hur vi använder det i vardagen. 

  • veta hur ljudet kan påverka vår hälsa.

Matriser

Fy
Arbetsområde Akustik

Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: