Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3 läsår 18/19 Pluggparadiset

Skapad 2018-11-24 18:18 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 3 Teknik
Teknik finns omkring oss! Vi fortsätter att träna och utveckla förmågor inom ämnet teknik. Vi undersöker tekniska lösningar i vår vardag och hur de har förändrats över tid. Vi ska även bygga och konstruera samt programmera.

Innehåll

Arbetsområden

 • Tekniska lösningar

           - Några vanliga föremål där enkla mekanismer används.

           - Material för eget konstruktionsarbete.

           - Enkla ord och begrepp

 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

           - Undersöka hur vardagliga föremål är uppbyggda.

           - Egna konstruktioner med enkla mekanismer.

           - Dokumentation i form av enkla skisser och bilder.

 • Teknik, människa, samhälle och miljö

           - Hur föremål i vardagen är anpassade efter människans behov.

           - Hur föremålen förändrats över tid.

           - Säkerhet vid teknikanvändning.

Undervisning

 • Genomgångar
 • Lyssna till berättelser och se filmer
 • Läsa och skriva faktatexter
 • Göra enkla undersökningar.
 • Dokumentera undersökningar med text och bild
 • Föra samtal och diskutera frågor och samband inom ämnet teknik
 • Bygga och konstruera med olika material.
 • Bygga efter egna skisser.
 • Samtala och resonera kring tekniska lösningar. 
 • Programmera
 • Söka information och värdera källor
 • Utvärdera eget lärande

Bedömning

Du bedöms utifrån ditt deltagande och dina förmågor att:

 • Samtala, lyssna och samarbeta
 • Vara aktiv vid genomgångar och delge tankar
 • Utföra undersökningar
 • Ta ställning kring frågor och förklara samband
 • Ta in nya begrepp och använda dessa
 • Visa kunskaper både muntligt, i skrift och genom bilder
 • Ta del av, reflektera och vara delaktig i diskussioner. 
 • Visa dina kunskaper vid utförande av givna uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: