Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 18 vecka 47-51: Läsreflektioner och maktspråk

Skapad 2018-11-24 22:02 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Ni läser bänkbok som ni diskuterar och skriver ner reflektioner om. Vi går igenom maktspråk för att lära oss känna igen och kunna bemöta sådana metoder.

Innehåll

Planering i svenska vecka 47- 51: Novellpris, läsreflektioner och maktspråk

Skrivprojektet Den magiska dörren avslutas. De som vill kan lämna in sin berättelse i en novelltävling där ni får rösta fram vem som ska få “novellpriset”.

 

Alla elever väljer vars en bok som vi ska läsa, diskutera och reflektera över fram till jul. Vi kommer att läsa cirka 40 minuter i skolan varje vecka och “lästempot” är att du ska läsa minst 50 sidor per vecka. Läxa är alltså att du ska läsa hemma så att du åtminstone håller “lästempot”. (Du får gärna läsa mer än 50 sidor.) Vid läxtillfällena kommer ni att sitta ner i era responsgrupper och diskutera veckans läsning med hjälp av appen Boksamtal. Efter diskussionen antecknar var och en intressanta tankar från veckans läsning och veckans diskussion i ett dokument i Classroom, kallat läsreflektioner.

 

Från och med vecka 47 kommer vi att lära oss känna igen och bekämpa härskartekniker, det vill säga hur man med språk och kroppsspråk försöker trycka ner andra människor.

 

I detta arbetsområde kommer din läsförmåga, din förmåga att delta i diskussioner samt kunskaper om svenska språket (maktspråk) att bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: