Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4, Sternöskolan, med matris

Skapad 2018-11-25 08:28 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 4 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 • Läsa och förstå enkla texter.
 • Att skriva enkla texter.
 • Kunna använda enkla fraser när du pratar.
 • Prata engelska så att alla kan förstår vad du säger.
 • lyssna och förstå när du hör långsamt talad engelska.

Bedömning

 • Att du förstår de texter du arbetar med
 • Att du kan läsa och uttala ord så att andra förstår det du läser.
 • Att du kan skriva enkla texter
 • Att du förstår när du hör enkel talad engelska.
 • Att du kan prata om dig själv och svara på frågor med hela meningar.

Klassrumsaktiviter

 • Läsa och förstå olika texter.
 • Läsa i en mindre grupp samt arbeta med texter på ED-puzzel och på google Classroom.
 • Sjunga olika sånger.
 • Arbeta med ord och fraser i olika ämnesområden.
 • Skriva enkla korta texter.
 • Muntliga övningar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Engelska år 4-5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
 • En
 • En
Du kan förstå standardfraser som, My name is.... och enkla frågor när någon talar långsamt. Du förstår enkla instruktioner i flera led.
Du kan, utan hjälp, förstå den huvudsakliga handlingen när någon talar långsamt om något du är intresserad av.
Du kan, utan hjälp, förstå det mesta när någon talar om något du är intresserad av långsamt och tydligt. Förstår huvuddragen i talad engelska även i obekanta ämnen, t.ex en intervju på radio eller TV.
Skriva
 • En
 • En
 • En
Du kan skriva enkla meningar om dig själv och mycket enkla frågor. Kan skriva en enkel berättelse. Använder svenska ord när ordförrådet inte räcker.
Du kan skriva korta meddelanden och korta berättelser . Kan skriva frågor och svar med hela meningar. Ber om hjälp eller använder ordbok när du är osäker på ord.
Du kan skriva enkla berättelser med stöd av bilder. Kan skriva och berätta om dig själv och dina intressen. Kan skriva enkla frågor om välkända saker. Kan skriva korta meddelanden. Förklarar med andra ord eller använder en synonym.
Tala
 • En
 • En
 • En
Du kan räkna till 20. Kan säga vad vanliga föremål heter, t.ex. skolord, färger, kläder och djur. Du kan berätta kort om dig själv, din familj och där ni bor. Du kan veckodagarna, månaderna och årstiderna.
Har ett godtagbart uttal. Kan räkna till 100. Kan berätta om dig själv och din familj. Deltar i samtal och klassdiskussioner. Du kan berätta vad du gillar och inte gillar att göra.
Kan berätta om sina intressen och hur en vanlig dag kan se ut. Kan berätta något som har hänt. Kan berätta om det man tycker om och inte tycker om. Har ett gott uttal. Deltar gärna i samtal och klassdiskussioner
Prata med andra
 • En
 • En
 • En
Du kan ställa enkla frågor och svara på andras frågor. Du kan använda några enkla fraser.
Du kan förstå när någon berättar om sig själv och ställa några enkla frågor tillbaka. Du svarar på enkla frågor med en hel mening. Du kan följa och ge korta instruktioner.
Du samtalar på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Du kan svara på enkla frågor om något du har berättat.
Läsa
 • En
 • En
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner och dialoger. Du kan känna igen och förstå enkla sångtexter och ramsor.
Du kan läsa och förstå det mesta i korta texter, t. ex. instruktioner, dialoger och sångtexter. Du kan använda dig av något hjälpmedel för att förstå helheten.
Du kan läsa och förstå det mesta i korta berättelser och dialoger av olika slag. Du kan läsa och förstå enkla texter som beskriver vad man ska göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: