Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Grammar ht-18 year 9 Good Stuff Gold D

Skapad 2018-11-25 12:56 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Engelska
During some weeks we focused on grammar. Some of it was old stuff, that you just needed to brush up, but there were also some new things.

Innehåll

 

Syfte/Mål

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Centralt innehåll
 • En 7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En 7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

 

Konkreta mål/Arbetsgång

Vi utgår från övningsboken Good Stuff Gold D:

 

1. Substantiv / Nouns (s. 114-120 )

 • substantiv i singular/oräknebara (substantiv som i engelskan är singular men plural i svenskan) 
 • substantiv plural/räknebara  (substantiv som i engelskan är plural men singular i svenskan)
 • obestämd artikel: a/an (indefinite article) - a framför konsonant ljud / an framför vokalljud
 • *(bestämd artikel: the (definite article) - när används/används inte bestämd artikel i engelskan?) *frivillig/överkurs

1.1 Much, many eller a lot of, every (s. 132-133)

 • Vilket  av respektive kvantitetsord används vid singular och plural

 

2. Relativa Pronomen / Pronouns, svenskans "som" (s. 128-129)

 • relativa pronomen (who, whose, which, that) - när använder man vilket?

 

3. Svenskans "det" (s. 130-131)

 • svenskans "det" motsvaras i engelskan av flera ord och här ska vi bena upp vilka ord att använda när t.ex.

       - It is hot tody.                There is a dog in the garden.

 

4. ing-form efter vissa verb och uttryck (s. 136-137).

 

Arbetsgång:

 • Vi kommer att utgå från grammatiken övningsboken (Good Stuff D)
 • Genomgångar på tavlan
 • Extra övningar
 • Eleven får visa sin förståelse/kunskap i ett grammatikprov

 

Bedömning

 • Grammatikprov - Elever kommer att få visa sin förståelse/kunskap i ett grammatikprov, se bedömingsmatris nedan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
English Grammar year 9 ht-18

Rubrik 1

Grammar/grammatik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Substantiv/nouns
oräknebara och räknebara substantiv i singular och plural
Du behöver träna mer för att kunna tillämpa/använda oräknebara substantiv i singular samt räknebara substantiv i plural.
Du kan tillämpa/använda oräknebara substantiv i singular samt räknebara substantiv i plural i några uppgifter.
Du kan tillämpa/använda oräknebara substantiv i singular samt räknebara substantiv i plural i många av uppgifterna.
Du kan tillämpa/använda oräknebara substantiv i singular samt räknebara substantiv i plural i de allra flesta av uppgifterna.
Relativa pronomen/pronouns
Relativa pronomen/pronouns (who, which, that) svenskans "som"
Du behöver träna mer för att kunna använda/tillämpa pronomen på ett korrekt sätt.
Du kan använda några pronomen på ett korrekt sätt.
Du kan använda många pronomen på ett korrekt sätt.
Du kan använda pronomen i de allra flesta av fallen på ett korrekt sätt.
Svenskans "det"
Svenskans "det" motsvaras i engelskan av flera olika ord.
Du behöver träna mer för att kunna använda svenskans "det, som och man", i rätt sammanhang.
Du kan tillämpa användningen för svenskans "det som och man" i rätt sammanhang i några av fallen.
Du kan tillämpa användningen för svenskans "det, som och man" i rätt sammanhang i många av fallen.
Du kan tillämpa användningen för svenskans "det, som och man" i rätt sammanhang i de allra flesta av fallen.
ing-form
Ing-form efter vissa verb och uttryck
Du behöver träna mer för att kunna tillämpa de regeln för -ing form efter vissa verb och uttryck.
Du kan tillämpa/använda i regeln för -ing form efter vissa verb och uttryck till viss mån.
Du kan tillämpa/använda i regeln för -ing form efter vissa verb och uttryck till relativt väl.
Du kan tillämpa/använda i regeln för -ing form efter vissa verb och uttryck till mycket väl

En
English Grammar year 9 ht-18 / grammar mixed form

Rubrik 1

F
E
C
A
Blandad form/meningar
Grammatik som vi arbetat med i detta område i blandad form/meningar *Är matrisen ifylld i två rutor betyder det att du befinner dig mitt emellan.
Du behöver träna mer för att kunna tillämpa de grammatiska moment vi arbetat med i blandad form/meningar för att nå godkänd nivå.
Du kan tillämpa de grammatiska moment vi arbetat med i blandad form i några meningar.
Du kan tillämpa de grammatiska moment vi arbetat med i blandad form i många meningar.
Du kan tillämpa de grammatiska moment vi arbetat med i blandad form i de allra flesta av meningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: