Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 6

Skapad 2018-11-25 16:31 i Rindö skola Vaxholm Stad
En grovplanering för år 6.
Grundskola 6 Engelska
Under sexan får du möjlighet att utveckla dina förmågor i engelskan!

Innehåll

Syftet med arbetet är att ha tillräckliga kunskaper för att förstå och göra dig förstådd på engelska.

Arbetssätt: Vi har engelska på tisdagar och torsdagar. 

Vi arbetar i NE.se, Magic och Skolverkets material i engelska. Allt för att utveckla språket såväl muntligt som skriftligt.

Under hösten kommer vi att fokusera på den muntliga delen, då det nationella provet i engelska för den muntliga förmågan genomförs i slutet av terminen.

Bedömning: I år 6 får man terminsbetyg, vilket innebär att höstens betyg baseras mycket på den muntliga förmågan och vårens betyg på övriga moment, vilka testas då.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: