Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar, hållfasta och stabila konstruktioner

Skapad 2018-11-25 17:33 i Ätranskolan Falkenberg
Vi lär oss förstå att krafter, val av material och dess former samt sammanfogningstekniker påverkar hållfasthet och stabilitet i brokonstruktionerna.
Grundskola 2 Teknik
Vi lär oss förstå att krafter, val av material och dess former samt sammanfogningstekniker påverkar hållfasthet och stabilitet i brokonstruktionerna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att förstå att krafter, val av material och dess former samt sammanfogningstekniker påverkar hållfasthet och stabilitet i brokonstruktionerna.

Att utveckla sin förmåga till att konstruera egna modeller och lösa problem.

Använda teknikområdets ord och begrepp.  Ex. Balkar, fackverk, snedkabelbro och hängbro

Att kunna värdera konsekvenserna av olika materialval. Ex. Varför använde jag betong istället för sten, järn istället för plast?

Hur har tekniken förändrats över tid. Vad skiljer Gunnarpsbron i jämförelse med "järnvägsbron" i Ätran?

 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna några olika brotyper.

Du kan göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta.

Du ska kunna beskriva hur bron byggs upp och vilka material som används.

Du kan bygga och ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.

Du ska presentera ditt arbete och använda tekniska begrepp.

Detta bedöms genom observationer, samtal och genom att se på dina skisser och lyssna på presentationen.

 

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar om material och form.

Bildspel, med olika typer av broar.

Diskussioner om tekniska begrepp. ex fackverk, balkar, pelare, snedkabelbro och hängbro.

Undersökande arbetssätt. ex. bygga hållfast i papper, med sugrör

Träna på att göra en skiss.

Uppfinningsförmåga vid brobyggandet.

Jämförelse av broar förr och nu.

Grupparbete

Redovisning inför varandra.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: