Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra (Matte) ÅK 8

Skapad 2018-11-25 18:00 i Torpskolan Lerum
Grundskola F
OBS ! Skrolla ner i "Innehåll" så ser du planering vecka för vecka !

Innehåll

Matteplanering ÅK 8, v 49- 6  Algebra

 

Dessa förmågor ska du fortsätta att utveckla och det är dem som du betygsätts utifrån.

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa

rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Följande centrala innehåll kommer vi att arbeta med i detta kapitel:

• Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler

och ekvationer.

• Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

• Metoder för ekvationslösning.

 

 

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

     skriva ett uttryck

     beräkna värdet av ett uttryck

     tolka uttryck

     förenkla uttryck skrivna med paranteser

     lösa olika typer av ekvationer

     lösa problem med hjälp av ekvationer

     skriva uttryck för geometriska mönster

 

 

 

v.49               EPA-uppgift ta bort parentes

Uttryck med variabler s.78-79 och Uttryck med parenteser s. 80

 

v.50               Multiplicera med parenteser s 81, Ekvationslösning s 82

 

v.51                Prövning s.83, Ekvationer med parenteser s 84-85 och

        

v.1                 GOD JUL  &  GOTT NYTT ÅR Önskar jag er alla

                                             

v.2                 Lös med hjälp av ekvationer s.86-87

                      Mönster och uttryck s 88-89

 

v.3                Mönster och uttryck s 88-88

                      Diagnos s 90-91 görs i läxa (i röd läxbok) till tisdag 19 januari.

Blå kurs

Röd kurs

s 92-93 Uttryck med variabler

s.98-99 Räkna mer med parenteser.

 

v.4     

Blå kurs

Röd kurs

s 92-93 Uttryck med variabler

s.94-95 Uttryck med parenteser

s. 96 Ekvationslösning

s.100 Mer om ekvationslösning.

s.101 Ekvationer med x i båda leden.

 

v.5

Blå kurs

Röd kurs

s.96-97 Ekvationslösning

 

Repetition

s.102 Lös med ekvation

s.103 Areauttryck

Repetition

 

v.6

PROV 

Matriser

Algebra (Matte) ÅK 8

Ej visat
E
C
A
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i olika sammanhang på ett mycket väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: