Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - ett sätt att kommunicera

Skapad 2018-11-25 20:51 i Slöingeskolan Falkenberg
Du kommer få möjlighet att testa på flera olika material och tekniker för att skapa och tolka bilder.
Grundskola 6 Bild
I ämnet bild utvecklar du kunskaper och förmågor om hur bilder kan skapas och tolkas.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med denna undervisning är att du ska få testa på flera olika material och tekniker i framställningen av bilder. I samband med detta kommer vi även fördjupa oss mer i konstnärer som vi kan koppla till detta.

Du kommer att utveckla din förmåga att:

- använda olika tekniker, material och verktyg.
- rita/måla bilder där budskapet är tydligt.
- titta på dina egna och andras bilder och diskutera vad bilderna föreställer och vilket budskap/meddelande de sänder.
- använda ord och begrepp i samtal om bilder och skapande.

 

Bedömning - vad och hur

Du visar vad du utvecklat genom att:

- framställa bilder enligt instruktioner.
- arbeta med olika tekniker, material och verktyg.
- delta i diskussioner kring dina och andras bilder.
aktivt delta under lektionerna
- slutföra dina bilduppgifter på ett medvetet och genomtänkt sätt
- använda digitala verktyg

Bedömning av förmågorna sker fortlöpande under terminen.

Undervisning och arbetsformer

- Du kommer att få skapa med olika tekniker, material och verktyg.
- Du kommer att få berätta om bilder du gjort, dina tankar kring din bild.
- Vi kommer att titta på olika konstverk och träna på att beskriva dessa och fundera över vad de vill säga oss.
- Vi kommer att skapa bilder som är i samma tekniker som konstnärer som vi fördjupar oss i.
- Vi kommer att samtala och skriva om olika konstnärer.
- Du arbetar både enskilt, i par och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: