Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skogen

Skapad 2018-11-25 21:36 i Förskolan Körvelgatan 2 Fristående förskolor
Förskola
Eftersom vi har skogen nära oss går vi en gång i veckan till skogen för att få tillfälle att följa livet i naturen och årstidernas växlingar

Innehåll

Tema skogen  -   September och augusti

Mål

Att väcka barnens nyfikenhet och ge dem en inblick i vad som händer med naturen och djuren under årets alla skiftningar.

Syfte

Att barnen ska få ett intresse för skog och djur och veta vad som händer i vår natur.

Hur

 • Studera växter i naturen under alla årstiderna
 • Prata om olika träd som finns i vår natur. Vad heter de och känna igen namnet från dess bladen
 • Sånger och ramsor
 • Lekar
 • Skapande
 • Att reflektera och inspirera

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: