Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drömyrket

Skapad 2018-11-26 07:53 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska
Drömyrket - ett projekt i svenska och samhällskunskap.

Innehåll

 

ARBETSGÅNG

Syfte

Att få kunskap om yrken, branscher och samhällsekonomi. Utveckla elevens kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.

Förmågor och färdigheter

  • Att kunna använda olika källor och hitta relevant information.
  • Att bearbeta information utifrån olika källor, t.ex. text , intervju och annan muntlig information.
  • Att visa kreativitet, engagemang och ansvarstagande.
  • Att utveckla sin förmåga att förklara olika begrepp.

 

Aktiviteter:

Informationssökande

Skriva olika sorters texter

Redovisning 

Att kreativt utforma ett collage eller en plansch.

Intervjua

Arbeta med begrepp

Mål för arbetsområdet

  • Att eleven redovisar arbetet muntligt och i skrift.
  • Att eleven visar har tagit del av informationen om yrken och branscher.
  • Att eleven intervjuar och sammanställer intervjun.
  • Att eleven lärt sig olika begrepp inom samhällsekonomi och arbetslivet.

Uppgifter

  • Personligt brev och CV

  • Drömyrket

Matriser

Sv Sh
Drömyrket

Följande kunskapskrav kommer att bedömas i svenskan

Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Skriva - textkvalietet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Förstärka texter
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Följande kunskapskrav kommer att bedömas i samhällskunskapen

Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Kommunikativa förmågan:
Individ och Yrken. Vilken påverkan har olika yrken för individ och samhälle. Hur ser yrkesutvecklingen ut nu och i framtiden?
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur sakerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur sakerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur sakerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Begreppsförmåga:
Ämnesspecifika begrepp som, arbetsgivare arbetstagare, lön, skatt, fackförbund…….
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: