👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik finns överallt åk 4

Skapad 2018-11-26 08:19 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Tankar om teknik och varför den finns samt rörliga figurer
Grundskola 4 Teknik
Vi använder teknik för att lösa problem och behov i vår vardag. Det började med en kilformad stenbit. Vi tittar på teknik och tekniska system i vardagen. Dessutom konstruerar vi något med hävstänger.

Innehåll

Tidsperiod  v. 48 - 4

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

 • Använda teknikens begrepp
 • Förklara hur olika delar samverkar
 • Konstruera och pröva
 • Dokumentera
 • Resonera om teknikutveckling och konsekvenser

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att läsa i "Boken om teknik"

Teknik i vardagen, tekniska system och fem enkla mekanismerna (skruv, hjul, lutande planet, hävstång & kil)

Titta på film
Konstruera en sprattelgubbe

Gruppdiskussioner   

Elevens ansvar och inflytande

Du skall vara aktiv och delaktig i arbetet på lektionerna. Läsa, titta, svara på frågor och vara med i diskussioner.
Läsa texten i boken.
Göra en egen sprattelgubbe

Läxa om trafik. 

Kunskapskrav och bedömning (matris)

se matris nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Bedömningsmatris Teknik Eklandaskolan mall

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Godkänd nivå
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten
Förändring: fördelar & nackdelar
Trafik, avlopp och sopor
Eleven kan föra enkla resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system samt tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Formulera & välja alternativ
Trafik, avlopp och sopor
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt