Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik finns överallt åk 4

Skapad 2018-11-26 08:19 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Tankar om teknik och varför den finns samt rörliga figurer
Grundskola 4 Teknik
Vi använder teknik för att lösa problem och behov i vår vardag. Det började med en kilformad stenbit. Vi tittar på teknik och tekniska system i vardagen. Dessutom konstruerar vi något med hävstänger.

Innehåll

Tidsperiod  v. 48 - 4

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

 • Använda teknikens begrepp
 • Förklara hur olika delar samverkar
 • Konstruera och pröva
 • Dokumentera
 • Resonera om teknikutveckling och konsekvenser

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att läsa i "Boken om teknik"

Teknik i vardagen, tekniska system och fem enkla mekanismerna (skruv, hjul, lutande planet, hävstång & kil)

Titta på film
Konstruera en sprattelgubbe

Gruppdiskussioner   

Elevens ansvar och inflytande

Du skall vara aktiv och delaktig i arbetet på lektionerna. Läsa, titta, svara på frågor och vara med i diskussioner.
Läsa texten i boken.
Göra en egen sprattelgubbe

Läxa om trafik. 

Kunskapskrav och bedömning (matris)

se matris nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Bedömningsmatris Teknik Eklandaskolan mall

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Godkänd nivå
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten
Förändring: fördelar & nackdelar
Trafik, avlopp och sopor
Eleven kan föra enkla resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system samt tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Formulera & välja alternativ
Trafik, avlopp och sopor
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: