Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och elektricitet

Skapad 2018-11-26 08:26 i Ankarskolan Varberg
Grundskola F
Vad är energi och var kommer den ifrån? Hur får man en lampa att lysa? Vi ska nu läsa om energi och energikällor, el och elkopplingar.

Innehåll

 

Elektricitet och energi

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik och teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

Centralt innehåll

 

 

·  Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

·  Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

·  Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

 ·  Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

·  Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

 

·  Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

·  Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

 

 

 

Verktyg

Vi kommer att utveckla kunskaper om el och energi genom att:

·      Göra undersökningar och elkopplingar.

·      Se filmer.

·      Läsa olika texter.

·      Skriva egna texter.

·      Dokumentera undersökningar i tabeller och laborationsrapporter.

·      Arbeta i grupp med olika energikällor och ta reda på deras för och nackdelar.

 

 

 

 

 

Förmågor och kunskaper

 

               Du ska utveckla följande förmågor och få kunskaper om,

 

·      Att det finns statisk elektricitet och elektrisk ström.

·      Vad elektricitet är.

·      hur el används i samhället och i hemmet.

·      Vilka ämnen som leder elektricitet.

·      Historiska upptäckter inom elektricitet.

·      Att göra undersökningar, ställa hypoteser, resonera kring resultat och dra slutsatser.

·      Hur ett batteri fungerar.

·      Elsäkerhet.

·      Energins flöde och oförstörbarhet.

·      Olika energiformer.

·      Energiomvandlingar

·      Energikvalitet.

 

        Att skriva laborationsrapporter.

·      Söka information från olika källor och diskutera deras trovärdighet och relevans.

·      Formulera texter kring arbetsområdet.

 

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina förmågor att;

·      Genomföra undersökningar, dokumentera dessa, ställa hypoteser, dra slutsatser, och resonera kring resultaten.

·      Skriva laborationsrapporter.

·      Söka och använda vetenskaplig information till att skapa texter.

·      Formulera frågeställningar.

·      Diskutera och samtala om energi, olika energikällor och deras för och nackdelar för samhället.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: