👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 5, "Vinklar och area"

Skapad 2018-11-26 08:57 i Kärlekens skola Halmstad
Arbetet ska leda till en ökad förståelse för tal i bråkform och i decimalform. Eleverna ska förstå att bråkuttrycket är ett tal, inte två tal som delas med ett bråkstreck. De ska lära sig mer om hur de kan jämföra tal i bråkform och de kan räkna ut en del av ett antal. Eleverna kommer prova på att göra omvandlingar mellan tal i bråkform och tal i decimalform.
Grundskola 5 Matematik
Syftet med arbetsområdet är att utveckla en god förståelse för hur man ritar och mäter vinklar med gradskiva. Förstå hur man kan med räkna ut storleken på vinklarna i en triangel med hjälp av vinkelsumman. Öka förståelsen för hur man räknar ut arean av olika geometriska figurer.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Syftet med arbetsområdet: Syftet med arbetsområdet är att utveckla en god förståelse för hur man ritar och mäter vinklar med gradskiva. Förstå hur man kan med räkna ut storleken på vinklarna i en triangel med hjälp av vinkelsumman. Öka förståelsen för hur man räknar ut arean av olika geometriska figurer. Eleverna ska få träna att benämna, särskilja och lära sig begrepp och egenskaper och namn på olika tvådimensionella figurer. Eleverna kommer befästa begrepp som bas, höjd, diagonal och alla tre begreppen kommer kommer användas i sammanhang där deras geometriska betydelse blir viktig. Eleverna ska lära sig räkna ut arean av en triangel, hälften av en rektangels area för att sedan införa begreppen bas och höjd samt formeln för en triangels area.

 

Förmågorna vi tränar på:

 • kommunikativa och resonemangsförmågan - föra och följa matematiska resonemang,
 • begreppsliga förmågan - använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • metoder - välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Centralt innehåll för årskurs 4-6 enligt Lgr11:

Ur det centrala innehållet:

 • Ma 4-6
  metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma 4-6
  jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Bedömning:

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du ha utvecklat kunskaper om:

 • hur du använder en gradskiva för att mäta och beräkna storleken av olika vinklar
 • veta att vinkelsumman i en triangel är 180 grader
 • veta att vinkelsumman i en fyrhörning är 360 grader
 • rita olika trianglar: trubbvinklig, spetsvinklig triangel och rätvinklig triangel
 • förstå och använda begreppen bas, höjd och diagonal
 • kunna rita ut bas och höjd i trianglar, parallellogrammer, kvadrater och rektanglar
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatt av dessa

Arbetssätt och aktuella begrepp:

Undervisningen är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö, där eleverna förväntas vara aktiva deltagare efter var och ens förutsättningar och förmåga. Det kommer finnas olika metoder och situationer för lärande, EPA (enskilt, par, alla), tänka, reflektera och diskutera i grupp. Verktyg kommer att visas för eleverna som möjliggör att de utvecklas så långt som möjligt. Gruppindelningar kommer att göras av lärare, detta för att leverns ska kunna få möjligheten att kunna arbeta med olika personer varje gång.Detta kommer skapa möjligheter för alla elever utveckla sina förmågor, t.ex. den kommunikativa förmågan, begreppsförmågan och resonemangsförmågan för att kunna lösa problem tillsammans. Undervisningen kommer kompletteras med korts instruktion och -faktafilmer från bl.a Youtube.  

Eleverna kommer genomföra hemuppgifter som berör detta matematiska område samt aktuella begrepp. Hemuppgifterna kommer även ha en extra utmaningar för de elever som vill utmana sig själva.

Enskilt arbete sker med läromedlet "Eldorado".

 Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6