Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första civilisationerna i Historia år 7

Skapad 2018-11-26 09:02 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Området behandlar uppkomsten av de första civilisationerna. Vi diskuterar bl a orsaker till dessa tidiga samhällens uppkomst, varför de uppstod kring stora floder, hur de organiserades samt vilka konsekvenser de fick för den historiska utvecklingen. Vi kommer främst att studera Mesopotamien och Egypten samt Antiken som exempel på denna epok i mänsklighetens historia.
Grundskola 7 Historia
Området behandlar uppkomsten av de första civilisationerna. Vi diskuterar bl a orsaker till dessa tidiga samhällens uppkomst, varför de uppstod kring stora floder, hur de organiserades samt vilka konsekvenser de fick för den historiska utvecklingen.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Mål för undervisningen

Efter avslutad kurs ska eleven:
Kunna redogöra för orsaker till och konsekvenser av de första civilisationernas uppkomst.
Kunna förklara varför de första civilisationerna växte fram kring stora floder.
Kunna beskriva  hur de första samhällena var uppbyggda och organiserade.
Kunna uttrycka och förklara något om den dåtida människans villkor och vardagsliv. 

Hur vi arbetar för att nå målen

Undervisningen kommer att bestå av genomgångar, filmvisning, textläsning enskilt och i grupp, skriftliga och muntliga sammanfattningar samt diskussioner i helklass och mindre grupper. Under kursens gång ska du fortlöpande arbeta med en individuell skriftlig redogörelse utifrån vissa frågeställningar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: