Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2018-11-26 10:01 i Slottsjordsskolan gr Halmstad
Jag arbetar med musik på olika sätt och kulturer.
Grundsärskola F – 3 Musik
Jag arbetar med musik på flera sätt. Jag känner till musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer.

Innehåll

Syfte

 • Jag utvecklar min förmåga  att sjunga, spela på instrument och att framträda.
 • Jag utvecklar min förmåga att samtala om musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer.

Mål

 • Jag sjunger och spelar på instrument.
 • Jag känner igen och benämner olika instrument.
 • Jag dramatiserar och gör framträdanden.
 • Jag känner till musik som knyter an till högtider.
 • Jag känner till musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer.
 • Jag använder ämnesspecifika ord.

Innehåll

Jag arbetar med:

 • rytmik, rim och ramsor.
 • rytm, tempo och melodier (musikens byggstenar).
 • sång och spel i olika former. 
 • skapande av egen musik.
 • musik som knyter an till min vardag och till högtider.
 • drama och rörelser.
 • bilder, filmer och berättelser.
 • framträdanden.
 • musik från olika genrer och tidsepoker. 
 • musik från andra länder och kulturer.
 • sång- och danslekar.
 • musikassociationer bl a känslor.
 • samtal om ord, begrepp och symboler inom musik.

Bedömning

 • Jag visar intresse
 • Jag deltar
 • Jag medverkar/bidrar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former.
  Mu  1-3
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  1-3
 • Hur några instrument låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanshang.
  Mu  1-3
 • Sång- och danslekar.
  Mu  1-3
 • Musik i olika kulturer, till exempel populärmusik.
  Mu  1-3
 • Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: