Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2018-11-26 10:41 i Hosiannaskolans Förskola Fristående förskolor
Förskola
Utverdering V.36-44 Verksamhets utverdering hösten -18 Senapskornet Att arbeta med tema hösten har varit ett lyckat tema som fallit sig väldigt naturligt för oss och för barnen. Vi ha kunnat arbeta med det vi sett omkring oss och det har också hjälpt till att stärka medvetenheten om den värld vi har omkring oss. Vad som händer, förändras världen omkring oss? Hur ser hösten ut, färger? Hur känns den? Vad får föremål för konsistens när de blir kallare? Var är förändringen från sommaren? Vad luktar den? Hur upplevs kyla och värme? Hur agerar djuren runt oss på hösten? Hur regarer människor? Hur reagerar naturen? Vad ska man ha för kläder? Syns jag i trafiken när det är mörk? (reflexer) Vi arbetade med detta genom; • upptäcktsfärder i lekgården • Pyssel • Experiment • Sånger • Regel lekar • Sagor • Färg och former i målning och experiment. • Praktisk träning • Vi plockade in hösten genom att skapa ett höst landskap inomhus. Så vi hade både höst inne och ute. Det landskapet skapade vi gemensamt med barnen. Mattematik Vi fick i termin start uppdraget att lyfta medvetenheten av mattematik på förskolan. Detta har vi arbetat med på följande sätt. a) Diskussioner personelen emellan, ”vad är matte?” b) Vi har gemensamt arbetat för att medvetenhetsgöra matten som Diskussioner ledde fram till. c) Vi använder oss utav bilder av siffror och föremål. d) Känsel mattor i olika grund former e) Sortering och organisation under städning och lek f) Medvetna mattematiska samtal med barnen g) Regel lekar h) I den fria leken i) Mönster utomhus och inomhus j) Vatten lek k) Experiment flaskor l) Deg med olika tryck former och färger m) Pyssel n) Vi räknar o) Matte Ramsar och sånger p) Mätning med olika föremål, mätsticka, och personer, vad når jag? och vad når jag inte, Vem når vad? Blir jag längre om ja kliver på en pall. q) Vi dansar till rytmen av musik, snabbare när takten går fortare och långsammare när takten går långsammare. r) Rektorn har satt oss under fortbildning inom mattematik och gett oss studiematerial att arbeta med. Både genom film och text. Språk Vi har arbetat med språket på olika nivåer. 1) Bokläsning 2) Sånger 3) Ramsor 4) Musik 5) Mungymnastik 6) Dagliga samtal 7) Regel lekar 8) Teckenspråk På detta sätt har vi medevetet arbetat med att stärka barnens förmåga till kommunikation och förståelse för språket. Vi samarbetar med föräldrar och personalen emellan. Tillsammans bygger vi upp en kommunikativ värd där baren kan känna sig trygga att utvecklas kommunikativt och bli stärkt av att bli förstådd och förstå andra. Vi är medveten om att detta ökar empatiförmåga och förståelse för samhället och tillvaron de lever i . Vårt mål är att alla barn ska kunna och känna sig fria att kommunicera. Det vi inte hann med var det planerade huset eftersom tekniska problem satte stopp för oss vid flera tillfällen.

Innehåll

Utverdering V.36-44

Verksamhets utverdering hösten -18

Senapskornet

 

Att arbeta med tema hösten har varit ett lyckat tema som fallit sig väldigt naturligt för oss och för barnen. 

Vi ha kunnat arbeta med det vi sett omkring oss och det har också hjälpt till att stärka medvetenheten om den värld vi har omkring oss. 

 

Vad som händer, förändras världen omkring oss?

Hur ser hösten ut, färger? Hur känns den? Vad får föremål för konsistens när de blir kallare? Var är förändringen från sommaren? Vad luktar den? Hur upplevs kyla och värme? Hur agerar djuren runt oss på hösten? Hur regarer människor? Hur reagerar naturen? Vad ska man ha för kläder? Syns jag i trafiken när det är mörk? (reflexer)

 

Vi arbetade med detta genom; 

• upptäcktsfärder i lekgården

• Pyssel

• Experiment

• Sånger

• Regel lekar

• Sagor

• Färg och former i målning och experiment.

• Praktisk träning

• Vi plockade in hösten genom att skapa ett höst landskap inomhus.

Så vi hade både höst inne och ute. Det landskapet skapade vi gemensamt med barnen.

 

 

 

 

Mattematik

 

Vi fick i termin start uppdraget att lyfta medvetenheten av mattematik på förskolan.

Detta har vi arbetat med på följande sätt.

 

a) Diskussioner personelen emellan, ”vad är matte?”

b) Vi har gemensamt arbetat för att medvetenhetsgöra matten som Diskussioner ledde fram till.

c) Vi använder oss utav bilder av siffror och föremål.

d) Känsel mattor i olika grund former 

e) Sortering och organisation under städning och lek 

f) Medvetna mattematiska samtal med barnen

g) Regel lekar

h) I den fria leken 

i) Mönster utomhus och inomhus

j) Vatten lek

k) Experiment flaskor

l) Deg med olika tryck former och färger

m) Pyssel

n) Vi räknar 

o) Matte Ramsar och sånger

p) Mätning med olika föremål,  mätsticka, och personer, vad når jag? och vad når jag inte,  Vem når vad? Blir jag längre om ja kliver på en pall.

q) Vi dansar till rytmen av musik, snabbare när takten går fortare och långsammare när takten går långsammare.

r) Rektorn har satt oss under fortbildning inom mattematik och gett oss studiematerial att arbeta med. Både genom film och text.

 

 

 

Språk

 

Vi har arbetat med språket på olika nivåer.

1) Bokläsning

2) Sånger 

3) Ramsor

4) Musik

5) Mungymnastik

6) Dagliga samtal

7) Regel lekar 

8) Teckenspråk

 

På detta sätt har vi medevetet arbetat med att stärka barnens förmåga till kommunikation och förståelse för språket.

Vi samarbetar med föräldrar och personalen emellan. Tillsammans bygger vi upp en kommunikativ värd där baren kan känna sig trygga att utvecklas kommunikativt och bli stärkt av att bli förstådd och förstå andra.

Vi är medveten om att detta ökar empatiförmåga och förståelse för samhället och tillvaron de lever i . 

Vårt mål är att alla barn ska kunna och känna sig fria att kommunicera.

 

Det vi inte hann med var det planerade huset eftersom tekniska problem satte stopp för oss vid flera tillfällen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: