👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-11-26 10:52 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Vikingatiden
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Under arbetsområdet kommer vi lära oss om Vikingatiden.

Innehåll

Mål för elev:

Det här ska du lära dig under tiden vi arbetar med Vikingatiden:

  • Ha kunskaper om hur människor levde under vikingatiden
  • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och vad dessa förändringar inneburit
  • Kunna resonera om varför människor gjorde som de gjorde i samhället på denna tiden och vad dessa handlingar inneburit
  • Kunna resonera om hur en historisk tidsperiod påverkat vår tid idag på olika sätt (vad har vi för spår av vikingatid i dagens samhälle?)
  • Kunna jämföra tidsperioder (t ex stenålder och järnålder, vikingatid och nutid) och se likheter och skillnader inom olika områden (t ex religion, hur man levde och bodde)
  • Kunna använda historiska ord och begrepp
  • Känna till vikingarnas tro och religion

Innehåll:

Vi kommer att arbeta med att förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid och  se vilka spår som finns från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt.

Genomförande:

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och arbeta tillsammans med olika övningar för att lära oss.

 

Redovisning:

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom

  • Genomgångar
  • Gruppdiskussioner

 

 

Matriser

Hi Re
Vikingatiden

>
1
>
2
>
3
Faktakunskaper och begrepp
att använda kunskaper och begrepp
Jag har grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om vikingatiden och när kristendomen kom till Sverige. Jag kan med hjälp sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang.
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet. Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang
Se likheter och olikheter
att reflektera, jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med viss hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden och nutiden.
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden och nutiden.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att svara på enkla frågor om vikingatiden och kristendomens införande i Sverige.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följdfrågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen