Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Objekt som familjeminne.

Skapad 2018-11-26 11:49 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Objekt som familjeminne. Att berätta om sin familj med hjälp av objekt som är värdefull för oss, som vi ärvde osv.
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Petite madeleine et autres objets familiers. Dans nos maisons, il y a souvent des objets auxquels tout le monde tient. Ils ne sont pas forcément précieux, mais ils rappellent des souvenirs. Raconter l’histoire de sa famille et de ses origines à travers un objet, voilà le défi !

Innehåll

SYFTE: Att utveckla förmågan…

 

 • att formulera sig och kommunicera i tal (ÅK1-9) och skrift (ÅK3-9)

 • att använda franska som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

 • att utveckla sin kulturella identitet

 • att reflektera över traditioner, kulturella företeelser i hemmet och landet där modersmålet talas.
CENTRALT INNEHÅLL:

 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter

 • Strategier för att skriva ord eller korta meningar (ÅK1-3), en kort text, 15 till 20 rader (ÅK4-6), en välstrukturerad artikel med inledning, fortsättning, avslutning samt bindeord, (ÅK7-9) om elevens objekt som belyser objektets betydelse för eleven och hans/hennes familj.

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 • Seder, bruk och traditioner inom elevens familj relaterat till objektet.

 • Muntligt berättande för olika mottagare.KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

 

Du ska kunna…

 

 • Delta i samtal och diskussioner om ett objekt i hemmet som fungerar som minne för dig eller som är typiskt för din familj, ditt land, ditt ursprung.

 • Berätta/återberätta/beskriva för andra om objektet du valde (vad-hur det ser ut- varifrån det kommer- hur man använder det- vad det betyder för dig och din familj-dess historia osv.)

 • Utöka ditt ordförråd för att kunna delta i alla aktiviteter om temat.

 • Kunna skriva nyckelord, enkla meningar eller texter om temat vi pratat om.

 • Göra en muntlig presentation för att presentera ditt objekt till gruppen. ( till exempel med hjälp av digitala medier- Eleven måste ta med sig objektet till lektionen).GENOMFÖRANDE:

 

Så här ska vi arbeta… • Läsa och diskutera med ett litet utdrag från fransk litteratur som utgångspunkt (ÅK7-9).

 • Eleven väljer själv ett objekt som är betydelsefullt för honom/henne, familjen, ursprunget.

 • Eleven frågar familjen om objektets historia och fyller i en enkät.

 • Titta på en kort film där elever presenterar sina objekt.

 • Diskussion tillsammans utifrån enkäten kring objektet som valdes.

 • Leta efter specifika ordförråd man behöver för att kunna diskutera vidare och presentera sitt objekt.

 • Använda enkäten för att fylla i ett ID kort.

 • Förbereda en muntlig presentation (ÅK1-6), korta meningar (ÅK1-2), en kort text (ÅK3-4), en kort artikel (ÅK5-6) om objektet.
BEDÖMNING:  

 

Bedömning sker genom:

 

 • Samtal och diskussioner

 • Skapande av redovisning/presentation

 • Förmåga att återberätta (ÅK1-2), skriva tydligt, med hela meningar (ÅK3-4) en kort text (ÅK5-6) eller en artikel (ÅK7-9) om sitt objekt. Texten måste ta hänsyn till uppbyggnaden, språkets struktur samt språklig variation.

 

DOKUMENTATION:

 

 • Lärarens eget material

 • Skapad gloslista

 • Egen artikel och/eller presentation
Ansvarig Lärare: Sabine Nilsson

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: