Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berufe und Zukunft

Skapad 2018-11-26 12:02 i Österslättsskolan Karlshamn
Arbetsområdet bygger på de fem första kapitlen i boken "Der Sprung 2". Eleverna ska kunna berätta om sig själva och sin familj, årstiderna och några ord för yrken. Du ska kunna några tyska uttalsregler, ställa frågor till personer du tilltalar med Sie samt några vanliga frågeord.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde ska vi träna ord för olika yrke. Vi ska också träna på att prata/skriva om sin framtid: vad vill du göra i framtiden? Yrke? Jobba/studera utomlands? Utbildning? Familj?

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla följande förmågor:

- se nedan

 

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

 

- se nedan

 

Undervisningens innehåll

Vi ska jobba med texter och dialoger i häftet "Ich bin von Beruf . . .". Här kommer vi att jobba med läsförståelse, ord/uttryck/fraser, uttal m.m. Med hjälp av det vi lär oss från texterna/dialogerna kommer vi att prata om yrken, berätta om framtiden. Vi kommer att träna på hur man skriver meningar i framtidsform (futurum) för att jobba mot större språklig säkerhet både skriftligt och muntligt. Du kommer att visa mig vad du lärt sig genom 1) en muntlig presentation samt 2) ett test på futurum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Berufe und Zukunft

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
TALA
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett relativt tydligt uttal.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: