👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genus

Skapad 2018-11-26 13:13 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Vi lär oss om och diskuterar jämställdhet, könsroller och normer i förhållande till genus.

Innehåll

Vi lär oss om och diskuterar jämställdhet, könsroller och normer i förhållande till genus. Vi jobbar främst teoretiskt och förhoppningsvis lite praktiskt med Ulrika och Charlotte. Arbetet mynnar ut i en muntlig bedömningsuppgift v 46 och v 47.

Följande frågor kan dyka upp på det muntliga seminariet:

  1. Vad är genushistoria utifrån definition och vad står begreppet för?

  2. Utifrån historiskt perspektiv – hur har det varit synligt och motiverat att kvinnan varit underordnad mannen? Ge tydliga exempel och motivera ditt svar.

  3. Vilka mansideal finns det och vad innebär de?

  4. Vad innebär madonna /hora-komplexet och hur speglar det synen på kvinnan?

  5. Är jämställdhet en viktig fråga? Motivera ditt svar.

  6. Hur upplever du jämställdhet i samhället? Ge gärna exempel på situationer som du har varit med om eller hört om och reflektera kring dem.

  7. Hur tycker du att vi bör agera i framtiden kring jämställdhet på individnivå, skolnivå och samhällsnivå? Motivera med exempel.

 

Matriser

Hum
Genus

Seminarium om genusfrågor i Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

E
C
A
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Se samband med omvärlden
Dessutom beskriver eleven översiktligt enkla samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven utförligt samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Använda egrepp och teorier
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet. I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
Diskutera och dra slutsatser
Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar enkla slutsatser.
Dessutom diskuterar eleven utförligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade slutsatser.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.