Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Rika och Fattiga länder

Skapad 2018-11-26 14:29 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola F
Vi kommer att arbeta med kapitlet Rika och fattiga länder. Vad är ett rikt land? Vad är ett fattigt land? Hur kommer det sig att det skiljer sig mellan länder? Och vad kan göras för en positiv förändring i de fattigaste länderna?

Innehåll

Vad vi kommer att gå igenom på lektionerna under v.47-49 

 • Indelningar av fattiga och rika länder 

 • Orsaker och konsekvenser till fattigdom och välstånd 

 • Samband mellan politik, hälsa, utbildning, ekonomi osv 

 • FN:s globala mål mot fattigdom till år 2030 

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet på lektionerna 

 • Genomgångar, filmklipp, textläsning.

 • Landanalys: vi gör ett självständigt arbete där vi jämför två länder.

 

Ni kommer att bedömas utifrån hur väl ni kan... 

 • Använda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur 

 • Föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration 

 • Resonera om olika hållbarhetsfrågor och redogöra för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in 

 • Undersöka omvärlden och använda kartor samt föra underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans 

 • Använda geografiska begrepp

Uppgifter

 • Geografi- Fattiga och Rika Länder

Matriser

geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: