Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2018-11-26 14:30 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer i detta område och tittar närmre på räknesätten multiplikation och division och på prioriteringsregeln. Vi kommer att diskutera och samtala om olika metoder och strategier för att lösa vardagsnära uppgifter.

Innehåll

Våra mål

Du ska utveckla din förmåga att:

- Kunna räkna ut multiplikation och division med olika metoder (procedurförmågan)

- Kunna känna till och använda prioriteringsregeln (begreppsförmågan)

- Kunna välja, värdera och argumentera för olika metoder med anpassning till sammanhanget (analysförmågan och kommunikativa förmågan)

 

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

- ha genomgångar

- använda EPA-modellen (Ensam, Par, Alla)

- par- och klassdiskussioner

- arbeta i matteboken

- använda olika strategier- och jämför varandras strategier

- spela mattespel och gör olika övningar

 

Bedömning 

Du visar att du utvecklat din förmåga genom att:

Godtagbara kunskaper

- räkna ut divisioner och multiplikationer med en lämplig metod (procedurförmåga)

- känna till och använda dig av prioriteringsregeln (begreppsförmåga)

- du kan jämföra dina och andras metoder och lösningar. (analysförmågan och kommunikativa förmågan)

 

Mer än godtagbara kunskaper

- räkna ut divisioner och multiplikationer med olika metoder (procedurförmågan)

- känna till och använda dig av prioriteringsregeln (begreppsförmåga)

- du kan jämföra dina och andras metoder och lösningar utifrån flera aspekter (analysförmågan och kommunikativa förmågan)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: