Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu.

Skapad 2018-11-26 14:46 i Bruksskolan Munkedal
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Under vecka 46 - 50 kommer vi att arbeta med livet förr och nu. Det har inte alltid sett ut som det gör idag. Vi ska göra en tidsresa tillbaka i tiden, ca 100 år för att få veta lite om hur det var att leva och gå i skolan på den tiden.

Innehåll

Syfte hämtat från kursplan i SO för åk 1-3

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden (Lgr11 historia, sid 196)

Centralt innehåll - vad ska vi arbeta med?

 • skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, t ex skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu (hi)
 • kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden (hi)
 • tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid (hi)
 • några skönlitterära författare och illustratörer (sv)' Astrid Lindgren

 

Arbetssätt - hur ska vi arbeta?

 • se filmklipp som handlar om livet och skolan förr i tiden.
 • Läsa och se filmklipp från Astrid Lindgrens filmer.
 • Reflektera och jämföra dagens skola med förr i tiden (antal år i skolan, klassrummet, lekar/leksaker) och berätta något om likheter och skillnader.
 • Genomföra "gammaldags skoldag" för att få uppleva livet i skolan förr i tiden (klädsel, innehåll i skolan, mat, skriva, läsa, lekar)
 • VÖL schema
 • Skriva och rita kring olika områden. Skola, hemmiljö, samhället, familjen, genus, kläder, material etc.
 • Diskutera kring likheter och skillnader förr och nu
 • EPA
 • Sjunga låtar från förr i tiden. Psalmer.
 • Arbeta både enskilt och i grupp.
 • Vi avslutar temat med en gammaldags skoldag.

Bedömning - hur ska du få visa vad du lärt dig?

 • göra jämförelser om skolan förr i tiden med ord, text och /eller bild.
 • ge exempel på människors levnadsvillkor för länge sen
 • ge exempel på kristendomens roll i skolan
 • förstå hur en tidslinje fungerar.
 • skillnader mellan genus förr och nu.
 • känna till Astrid Lindgren och kunna berätta om hennes sagofigurer.
 • Mat, kläder, yrken, boende och samhällsstatus.
 • ge exempel på skillnader mellan pojkar och flickors liv förr i tiden.

 

Begrepp du ska känna till:

Kateder

Lärarinna

Rektor

Bonde

fattig/rik

fattighus

Psalm

aga

griffeltavla

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: