Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering område MATEMATIK, Humlans förskola

Skapad 2018-11-26 15:07 i Humlans förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering (Pp) och uppföljning/utvärdering inom område MATEMAIK. Under projektets gång görs även spaltdokumentationerna (1,2,3) kopplade till en nyfikenhetsfråga inom bokprojektet.

Innehåll

Pedagogisk planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Boken "Piraterna och Regnbågsskatten"

TidsperiodDecember 2018 och Januari 2019

Förskolans namn: Humlans förskola

Grupp Blixtbacken

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: Projektet pågår ht 2018 och vt 2019

Planeringen Upprättad av: Blixtbacke

Vilket innehåll ska behandlas? 

 

MATEMATIK

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

  
   
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 

 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 

  
  • -  utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

Resterande tre punkter av läroplanens mål kring matematik (se ovan) kommer in när vi jobbar med den första.

 Hur kommer arbetet att läggas upp? Vi startar upp ett bokprojekt med en gemensam bok som vi jobbar med i hela huset.

 

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Genom den pedagogiska dokumentationen och genom att vara närvarande pedagog.

 

Hur görs barnen delaktiga? Via reflektion tillsammans med barnen.

 

Vem är ansvarig? Arbetslaget

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Unikum, dokument 3 i pedagogisk dokumentation, foton/bilder från projektet

 

Dokumentations- och utvärderingsmetoder? Pedagogisk dokumentation

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: