👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ninjorna, våra blivande förskoleklassare

Skapad 2018-11-26 15:53 i Örsängets förskola Bollnäs
Förskola
Med gruppen ”Ninjorna” vill vi att våra blivande förskoleklassare ht -23 ska få en härlig och trygg gemenskap, samt förbereda dem inför förskoleklass.

Innehåll

BAKGRUND

Med gruppen ”Ninjorna” vill vi skapa en vi-känsla och samhörighet inför övergången till förskoleklassen. 

Gruppen består av barn som ska börja förskoleklass i augusti -23.

MÅL

- Förstå och tillämpa instruktioner i gruppen.

- Hitta mod och kunna sätta ord på sina känslor samt utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla.

- Delta i ett samarbete och låta barnen förmedla sina förväntningar och inflytande i förskolan/skolan.

- Utveckla sin begreppsbildning och en känsla för sammanhang, respekt och demokrati.

- Förstå innebörden att vara en förebild och att kunna vara en.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi väcker ett intresse för innehållet som komma skall i förskoleklass och skola.

Förskola på tur.

Värdegrundsdagar på kulturhuset.

Vi jobbar mycket med samarbetsövningar.

Aktiviteterna innehåller mycket lek, både i fria och vuxenstyrda former. Det kan vara skapande, rytmik, rörelse och natur. 

Språket är viktigt att öva på många varierande sätt: bokstavsarbete i lekfulla former, sagoberättelser, högläsning. Matematik handlar mycket om begrepp, taluppfattning, mönster och att få fundera tillsammans.

Överskolning av oss pedagoger till närmaste förskoleklass.

DOKUMENTATION

Fortlöpande dokumentation i barnens lärloggar i Unikum.

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING

Genom samtal med barnen och inlägg här i Unikum. Ansvarig personal dokumenterar och följer upp här på Unikum

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18