Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem enkla maskinerna

Skapad 2018-11-26 16:12 i Söndrumsskolan Halmstad
En beskrivning av arbetsområdet "de 6 enkla maskinerna".
Grundskola 4 – 6 Teknik
Människan har i alla tider försökt hitta hjälpmedel för att arbetet ska bli lättare. Mekanikens gyllene regel " Det du vinner i kraft, förlorar du i väg" är något som används i många vardagliga föremål. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om "de fem enkla maskinerna".

Innehåll

Områdesbeskrivning

Undervisningen kommer att handla om de fem enkla maskinerna:

 • Kilen
 • Hävstången
 • Lutande planet
 • Skruven 
 • Hjulet
 • (Blocket)

Du kommer att få fundera över föremål du kan hitta hemma och i skolan där någon av de enkla maskinerna används. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och utföra experiment för att förstå maskinernas funktioner. Vi kommer också att titta på film.

Syfte

Du skall få träna din förmåga att identifiera och analysera enkla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Du skall också träna din förmåga att se och förstå några tekniska lösningar i vår vardag.

Mål

Målet med området är att

 • Du ska kunna namnge de fem enkla maskinerna.
 • Du ska visa på att förstår vad de enkla maskinerna är och hur de underlättar vår vardag.
 • Du ska genomföra undersökningar med de enkla maskinerna och konstruera saker utifrån dess principer.                                                 

                      

Arbetssätt

Du kommer att;
undersöka, experimentera och diskutera ovanstående tekniska maskiner,
reflektera och dokumentera hur dessa maskiner används i vardagen,
delta i samtal och diskussioner,
Du kommer också att få titta på film där man pratar om de enkla maskinerna.

Bedömning


Du deltar aktivt i samtal och diskussioner under tekniklektionerna.

Du visar dina förmågor skriftligt eller muntligt när vi gör undersökningarna/experimenten.

Du gör en enkel bil i i trä, som ska kunna rulla, samt dokumenterar konstruktionsarbetet och resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik - De fem enkla maskinerna

Når målet
Når målet med god marginal
Du kan nämna några föremål där man använder någon av de enkla maskinerna.
Du visar intresse för och deltar aktivt i resonemangen, drar slutledningar och ser kopplingar till föremål omkring dig.
Du visar intresse för och deltar aktivt i resonemangen, drar slutledningar och ser kopplingar till föremål omkring dig. Du kan ge många exempel på de enkla maskinerna och visar också på att förstår hur de fungerar i olika sammanhang.
Du kan, med hjälp av en handledning, utföra enkla experiment där du undersöker maskinernas funktion och dokumentera dessa.
Du visar intresse för och deltar aktivt i utförandet av en undersökning. Du kan följa en enkel handledning.
Du visar intresse för och deltar aktivt i utförandet av en undersökning och kan på egen hand göra dokumentationer av undersökningarna.
Du kan konstruera en "bil" där du visar på att förstått hjulet och hjulaxelns funktion, samt dokumentera hur bygget gick till och vad resultat blev.
Du har gjort en fungerade bil med enkel dokumentation.
Du har gjort en fungerade bil med en tydlig och utvecklad dokumentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: