Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-11-26 21:25 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.
Grundskola 5 Historia
Livet på medeltiden. Hur såg Sverige ut då? Landet växte fram från små kungadömen till ett mer enat land med kyrkor, kloster, slott, städer. Hur det var att leva på den här tiden? På landet, i staden, från bonde till kung? Och hur var det att vara barn på medeltiden?

Innehåll

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med medeltiden genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Jobba med bilder och bildtexter
 • Skriva texter om de olika områdena
 • Fundera om vad olika föremål från medeltiden kan berätta
 • Se filmer.

Bedömning

 Bedömningen sker utifrån elevens muntliga och skriftliga produktion.

Det här ska du kunna om medeltiden

 • När medeltiden var.
 • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung som hette Olof Skötkonung.
 • Att Sverige blev ett kristet land.
 • Att man använde latinska bokstäver i stället för runskrift.
 • Att trälar förbjöds.
 • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa som en mycket smittsam sjukdom. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan och att tredjedel av Europas befolkning dog.
 • Flera handelsplatser blev städer på 1100-1200-talen, t.ex. Kalmar, Örebro, Uppsala, och Västerås. Stockholm blev huvudstad.
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder och de fattiga också men de tillhörde inget stånd
 • Hur människor levde i respektive stånd
 • Hur barnen levde.

 

Viktiga begrepp så som..

påve, stormän, nunnor, digerdöden, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, borgare, de fyra stånden

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Medeltiden på tidslinjen
Analysförmågan
Du vet på ett ungefär när och hur länge medeltiden varade.
Du vet när och hur länge medeltiden varade.
Du vet när och hur länge medeltiden varade och du kan också berätta varför den började och slutade.
Kyrkans och klostrens betydelse
Kommunikativa förmågan
Du kan inte beskriva några av de olika arbetsuppgifterna man hade inne i klostret.
Du kan beskriva några av de olika arbetsuppgifterna man hade inne i klostret.
Du kan beskriva de olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren på ett utvecklat sätt. Du kan även använda dig av några av de begrepp som hör ihop med kyrkan och klostren som t.ex. Abbott, abbedissa, munk, nunna, och påve
Digerdöden
Analysförmågan Kommunikativa förmågan
Du kan inte beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna .
Du kan beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna.
Du kan utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna. Du kan också göra jämförelser med våra dagars sjukdomar.
Du kan beskriva hur människorna levde på landet och i staden på medeltiden.
Analysförmågan
Du kan inte göra enkla beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan.
Du kan göra beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet.
Du kan göra utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet
Levnadsvilkor för män, kvinnor och barn
Analysförmågan
Du kan inte berätta något om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde på medeltiden.
Du kan beskriva hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Begrepp
Kommunikativa förmågan Begreppslig föråga
Du förstår några av de begrepp som vi har arbetat med.
Du förstår och kan använda några av de begrepp som vi har arbetat med när du talar och skriver.
Du förstår och kan använda många av de begrepp som vi har arbetat med när du talar och skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: