Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2018-11-26 21:48 i Aspen Montessori Grundskolor
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i samhället. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Grundskola 1
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i samhället.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa, tala och skriva.

Innehåll

Mål för eleven

I svenska vill vi att eleverna utvecklar sina förmågor kring att läsa, skriva och tala. Alla utgår från där de befinner sig och målen är att:

Läsa

 • Läsa texter med hjälp av bilder
 • Läsa och förstå, svara på frågor om innehållet

Skriva

 • Forma bokstäverna
 • Skriva ord
 • Kombinera text och bild så de stämmer överens
 • Skriva meningar och använda stor bokstav och punkt
 • Skriva kortare sagor med inledning, händelse och avslutning

Samtala

 • Kunna återberätta innehållet i en text
 • Samtala utifrån egna erfarenheter
 • Framföra egna åsikter
 • Berätta något om ett vardagsnära ämneUndervisning

I skolan försöker vi ha en varierad undervisning för att möta alla elever i klassen. Vi använder oss till stor del av metoden "att skriva sig till läsning", där eleverna skriver mycket och ofta i olika situationer, och använder datorn som skrivredskap. I vår undervisning använder vi oss bland annat av:

 • Regelbunden högläsning där vi samtalar om texten
 • Eleverna läser högt för oss varje vecka
 • Olika övningar och spel för att träna alfabetet och bokstavsljuden
 • Vi skriver många texter kopplat till flera olika ämnen och målar bilder till texterna
 • Vi använder datorn som främsta skrivredskapet, men skriver även texter för hand
 • Vi skriver dagbok varje vecka
 • Tränar oss på att använda stor bokstav och punkt när vi skriver sagor och kortare texter
 • Skriver sagor utifrån bilder som vi målar
 • Vi skriver gemensamma sagor
 • Vi använder stödstrukturer för att skapa texter och berättelser med en röd tråd
 • I samlingen tränas eleverna på att berätta saker som de varit med om, förklara hur de tänker och motivera sina svar
 • Vi använder olika praktiskt material och läromedel för att b.la träna på ordklasser, stavning, alfabetisk ordning och läsförståelse

Bedömning

Vi kommer, fortgående  i den ordinarie undervisningen och genom skolverkets bedömningsstöd, bedöma följande:

 • Elevens förmåga att läsa texter 
 • Elevens förmåga att kunna svara på frågor om innehållet i det lästa

 

 • Elevens förmåga att skriva 
 • Elevens förmåga att kombinera text och bild så de stämmer överens
 • Elevens förmåga att börja skriva meningar och använda stor bokstav och punkt
 • Elevens förmåga att skriva kortare sagor med inledning, händelse och avslutning

 

 • Elevens förmåga att kunna återberätta innehållet i en text
 • Elevens förmåga att samtala utifrån egna erfarenheter
 • Elevens förmåga att framföra egna åsikter
 • Elevens förmåga att berätta något om ett vardagsnära ämne

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: