Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål kulturell identitet - Oceanen

Skapad 2018-11-27 08:19 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Det svenska samhällets ökade internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Skolfs 2018:50

Innehåll

Syfte/ målkriterie:

Vårdnadshavarna loggar in på Unikum och tar del av barnens undervisning på förskolan

Plan för inskolning där fokusfrågor lyfts upp kring familjens kulturella identitet samt delges förskolans uppdrag och innehåll

Varför?

Likvärdighet och framtidstro för barnet i sin kulturella identitet och i förskolans skolkultur.

Hanterbarhet för pedagogerna i sitt arbete med barnens och förskolans kulturella identitet

Hur?

Varje arbetslag arbetar med målet efter egen kompetens och egen observation av barn och vårdnadshavares förkunskaper.

Efter kortare reflektion analyseras arbetet och analysen läggs in senast den sista fredagen varje månad.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: