Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstnärer

Skapad 2018-11-27 08:57 i Långavekaskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Bild Svenska
Eleverna ska utveckla kunskaper om konstnärer/konst från olika kulturer både historiskt och i nutid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • analysera olika bilder och konstverk, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • vid bildframställning använda olika tekniker anpassade till de olika konstnärernas tekniker.

  Bedömning - vad och hur

  Jag bedömer din förmåga att:

  • analysera bilder
  • använda ord och begrepp inom bilders utformning och budskap
  • använda olika tekniker vid bildframställning
  • hur du presenterar dina bilder

   

Kopplingar till läroplan

 •  
  Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 •  
  Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
 •  
  Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  
  Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 •  

   

   

       

Uppgifter

 • Bildanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: