Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Barns relationsskapande med inslag av hållbar utveckling

Skapad 2018-11-27 10:22 i Taffelbäckens förskola Åre
Förskola
Alla barn ska känna sig sedda och som en viktig del i gruppen. Barnen ska få möjlighet att skapa relationer av olika slag.

Innehåll

Läroplansmål:

Barns relationsskapande

“Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”. (Lpfö98/16)

"Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande". (Lpfö 98/16)

Hållbar utveckling

"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö i både nutid och i framtid".

 

Konkret

Vi vill att:

Barnen ska känna sig trygga och som en del utav gruppen. De ska få möjlighet att skapa relationer till varandra men också till olika material och tekniker. 

Miljön ska uppmärksammas, vikten av vår natur.

 

Genom att:

Erbjuda olika uttrycksformer, "de 100 språken"

Stötta barnen i samspel, i att hitta gemensamma intressen och göra upptäckter

Samtala kring, upptäcka miljön och dess utmaningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: