Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna - Judendom, Kristendom & Islam

Skapad 2018-11-27 11:06 i Munkegärdeskolan Kungälv
Ämnesområdet behandlar de tre monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Nu ska du få sätta tänderna i våra tre syskonreligioner. Vi kommer att jobba med jämförelser och analyser utifrån fakta om de tre syskonreligionerna. Att analysera dina källor är även en viktig del i arbetet.

Innehåll

Uppgiften till avsnittet hittar du på Classroom - Religion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9

Matriser

Re
Syskonreligionerna

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper
Du har ännu inte baskunskaper om de tre syskonreligionerna. Du beskriver ännu inte viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har baskunskaper om de tre religinerna. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om de tre religionerna. Du förklarar och visar på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om de tre religionerna. Du förklarar och visar på samband och ser generella mönster mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader i olika sätt att tro
Du kan ännu inte diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Källkritik
Ditt arbete saknar källanalys eller så är dina resonemang om källornas trovärdighet alldeles för tunna och/eller felaktiga.. Du använder för få källor.
Du använder ganska få källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring källornas trovärdighet.
Du använder flera källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring källornas trovärdighet.
Du använder flera olika typer av källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring källornas trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: