Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

México y otros países hispanohablantes

Skapad 2018-11-27 11:16 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
I detta arbetsområde kommer fokus ligga på resor och att lära sig mer om olika spansktalande länder. Vår första resa bär av till Mexico och därefter kommer ni parvis att få fördjupa er i olika länder och göra en Keynote-presentation.
Grundskola 9 Moderna språk - elevens val
I detta arbetsområde kommer vi djupdyka i fakta om spansktalande länder och dess kultur och traditioner. Vi läser tillsammans om Mexiko, därefter får ni utforska ett valfritt latinamerikanskt land och göra en presentation eller reklamfilm om landet. Tillsammans reser vi genom Latinamerika och lär oss massor av nytt och spännande fakta!

Innehåll

Mål

Målet är att du skall….

- lära dig om Mexikos traditioner, grundläggande fakta/geografi samt lite historia

-Lära dig nya och användbara uttryck som är kopplade till att beskriva länder och att med hjälp av dessa kunna berätta på spanska om ett annat land (geografi, kultur, fakta med mera)

-utveckla ditt ordförråd kopplat till resor -att klara sig på flygplatsen, kunna beställa på café eller en taxi och kunna ställa användbara frågor

-bekanta dig med realia om några latinamerikanska länder 

Arbetets innehåll

-Vale 8 kapitel 1-5 ,Quizlets, grammatik, övningar, sånger etc

- Söka fakta på Internet och bibliotek och berätta om det land ni ska redovisa om (landguiden.se ne.se wikipedia.se etc)

Arbetssätt och redovisningsform

- Vi utgår från boken Vale 8, men arbetar även på många olika sätt med gemensamma genomgångar, filmklipp, sånger från Mexiko och olika övningar

-Glosläxor och träning på uttrycken genom övningar och i Quizlet

- Ni kommer därefter i mindre grupper söka fakta om ett spansktalande land och sammanställa faktan till en mindre Keynote-presentation för klassen. Ni spelar även in en liten reklam-film om "ert" land som presenterar landet tydligt utifrån en gemensam checklista med punkter som alla grupper ska ha med. (T.ex. geografi, traditioner, kultur, platser att besöka, saker att göra).

- Ni skall i filmen uttrycka åsikter om varför man ska besöka just detta land

Tanken är att vi tillsammans kan lära av varandra och få massor av spännande kunskap om olika spansktalande länder och hur det är att bo där i jämförelse med Sverige.

Vi kommer parallellt med detta att ha glos- och grammatikläxor (som ni bland annat kan träna på på internet: glosor.eu) och få skriva en text där du jämför två valfria saker med varandra

Som avslutning kommer du enskilt att skriva en jämförande text om något du är intresserad av, kopplat till de spansktalande länderna. T.ex. kan texten jämföra olika sporter, fotbollslag, musik/artister, traditioner (t.ex. Sverige-Spanien/Latinamerika) 

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer i detta område att bedömas i:

1.Er reklamfilm på spanska om ett spansktalande land:

HUR? Det som konkret bedöms är hur tydligt du kan formulera dig på spanska samt hur pass väl du kan göra dig förstådd (dvs. ditt uttal, tydlighet och begriplighet i en muntlig framställning)

2. Grammatik och uttryck kopplade till detta arbetsområde 

HUR? Vi kommer överens om nya glosor/uttryck som ni ska lära er samt repeterar grammatik. Vi testar av grammatik och nya viktiga uttryck i förhör med jämna mellanrum som bedöms. 

3. Test

Testet kommer att utgå från Vale 8 kapitel 1-5 och fokus kommer att vara att visa sin förmåga att beskriva ett land på spanska med hjälp av alla nya uttryck vi arbetat med samt att kunna vanliga turistfraser/fraser kopplade till resor. Utöver det repeterar vi siffror, klockslag, verb och väder. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M1
Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig framställning - reklamfilm
Din förmåga att muntligt presentera ett latinamerikanskt land på spanska (Bedömning: Uttal, tydlighet, flyt och säkerhet i språket)
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven använder enstaka nya uttryck och kan göra sig förstådd för en spansktalande person, trots en del grammatiska fel
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar. Eleven använder flera olika nya uttryck och kan formulera sig begripligt och mestadels korrekt på spanska, trots några grammatiska fel
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar. Eleven använder många nya uttryck och formulerar sig relativt korrekt. Eleven kan formulera sig tydligt och begripligt på god spanska med grammatik som övervägande är korrekt, bara mindre fel.
Skriftlig förmåga - Beskriva ett land
Din förmåga att skriftligt beskriva ett land på spanska Hur? - Test
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven har formulerat egna enkla och korta meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar. Eleven har formulerat begripliga och tydliga meningar som kan vara lite längre och mer beskrivande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar. Eleven formulerar sig med tydliga och begripliga meningar på spanska som är lätt att förstå. Använder många beskrivande ord och flera eller längre meningar
Grammatik och nya uttryck - förhör
Din förmåga att anpassa språket efter olika mottagare och förstå samt använda uttryck vi lärt oss Hur? - Läxförhör utifrån grammatik vi arbetat med
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: