Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva om en vanlig skoldag

Skapad 2018-11-27 12:04 i Forssaängskolan Borlänge
skriftlig kommunikation
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du ska skriva om en hel skoldag, från det att du går upp på morgonen till dess att du lägger dig på kvällen.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

skriva om hur en vanlig skoldag ser ut för dig, från det att du går upp till dess att du går och lägger dig

 

Arbetssätt, metod och material

Skrivuppgiften ska göras i skolan under tre lektionstillfällen. Till din hjälp får du använda ordböcker samt ordböcker på nätet (så du får använda din mobil för att söka efter ord/fraser).

Skrivuppgiften ges på en separat stencil, med förslag på innehåll och tips för att utöka textkvalitén, t ex använda adjektiv och adverb för att bygga ut texten. En genomgång görs för att visa hur reflexiva er-verb böjs i presens.

Material:

 • stencil med reflexiva verb - vanliga handlingar under morgonen, t ex tvätta sig och borsta tänderna
 • stencil med skrivuppgiften samt förslag på innehåll
 • tillgång till ordböcker och/eller mobiltelefoner för att söka ord som behövs

 

Bedömning

Du får tre lektioner i skolan att färdigställa din text om din skoldag. Sedan ska texten lämnas in för bedömning.

Din text bedöms dels utifrån innehåll och språkligt flyt, men för högre betyg krävs även större språklig korrekthet i t ex stavning och grammatiska former.

När du får tillbaka din text ska du försöka rätta till de eventuella fel du har gjort, för att förbättra språket. Till din hjälp har du kommentarer om texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
skriftlig kommunikation - skriva text om en skoldag

Insats krävs
E
C
A
skriftlig kommunikation
Du kan skriva en sammanhängande text, där du i stora drag beskriver hur en skoldag ser ut.
 • M2  4-9
 • M2  4-9
I skriftliga framställningar av olika slag kan du inte formulera dig enkelt eller begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Rätta till fel och förbättra texten
Du kan, efter förklaring, ändra felaktigheter i texten till mer korrekt franska, både när det gäller ord, fraser och grammatik.
Du kan inte bearbeta eller göra enstaka förbättringar av egna framställningar för att förtydliga eller variera din kommunikation .
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: