Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Me and You

Skapad 2018-11-27 13:25 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår ifrån texterna: Idol, Why me?, Billy Elliot, Horrid Henry's Arch Enemy, Kitty Cool and Clever och The Secret of Shadow Ranch i Spotlight 7. Vi kommer också att jobba med ett skriva ett manus, baserat på en tv-serie som vi tittar på ibland. När manus är skrivet ska detta redovisas i grupp inför klassen.
Grundskola 7 Engelska
Vi börjar med Idol och avslutar med Billy Elliot. Däremellan ska vi prata, skriva och lyssna.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Efter avslutat område ska du kunna:

 • på ett enkelt sätt berätta om vad som sker i en text
 • en del olika strategier för att lyssna och läsa på engelska
 • skriva en enkel filmanalys på Billy Elliot

 

Undervisning

I detta arbetsområdet kommer vi att träna oss på att förstå och tolka texter genom att läsa, svara på frågor om innehåll och diskutera i helklass. Vi kommer på samma sätt att lyssna till en del olika hörförståelser där vi tränar upp olika strategier för att lyssna samtidigt som vi svarar på frågor om innehållet och diskuterar detta i helklass.

Muntliga övningar kommer vi arbeta med. 

Det blir en del övning i att skriva på engelska, dels när vi svarar på frågor och gör övningar till texterna men även i en skrivuppgift till filmen Billy Elliot, som vi ska se tillsammans. 

Bedömning

I detta arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • hur väl du kan förstå en text när du läser 
 • hur väl du kan förstå det du lyssnar på 
 • hur väl du kan uttrycka dig skriftligt på engelska 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris Me and You

F
E
D
C
B
A
LYSSNA
Du kan förstå och uppfatta det huvudsakliga innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
LÄSA
Du kan förstå och uppfatta det huvudsakliga innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
TALA
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SKRIVA
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: