Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vantar med broderi

Skapad 2018-11-27 13:41 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Du ska skapa ett par personliga vantar med broderi

Innehåll

Planering år 6 ht18

Sömnad-broderi

 

Syfte med undervisningen

·         Du ska framställa ett par vantar med broderi utifrån egen ide och med hjälp av arbetsbeskrivning, symaskin och broderi.

·         Du ska utveckla din skicklighet där tanke, fantasi, sinnesupplevelse och handling samverkar.

·         Du ska beskriva, analysera och värdera ditt arbete utifrån din arbetsprocess med hjälp av slöjdspecifika ord.

 

De här förmågorna kommer du att utveckla i ditt arbete

·         Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

·         Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet och utifrån kvalite och miljöaspekt

·         Analysera och värdera arbetsprocessen med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

·         Tolka det estetiska och kulturella uttrycket.

 

Mål och Innehåll

·         Planera en egen ide

·         Utnyttja kunskaper som du samlat på dig

·         Följa en arbetsbeskrivning

·         Dokumentera och värdera ditt arbete

 

Vad ska du kunna när arbetsområdet är slut

·         Efter egen ide planera ett arbete med högre svårighetsgrad än tidigare

·         Göra en egen ide och presentera den

·         Följa en arbetsbeskrivning i ord och bild

·         Beskriva, analysera, reflektera och värdera ditt arbete på Id pad med ord och foton

·         Klara av att bli färdig med ditt arbete

 

Bedömning av arbete

·         Du bedöms efter hela arbetsprocessen från ide, genomförande, ditt reflekterande och utvärdering av din produkt

Matriser

Vantar med broderi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Ny aspekt

Textilslöjd åk 4-6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och väl fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och sådant som du själv har sökt upp.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar med någon miljöaspekt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: